Domov > Aktivnosti > Znamenitosti > Znamenitosti iz rimske dobe

Znamenitosti iz rimske dobe

Ljubljana in okolica sta posejani z ostanki rimske dobe. Njena predhodnica, mesto Emona, je bila takrat strateško pomembna vojaška postojanka.

 • Opis

  • Mesto Emona je stalo sredi naravnega prehoda t. i. Ljubljanskih vrat in je nadzorovalo pomembne poti, ki povezujejo Srednjo Evropo s Sredozemljem.

   Štiri stoletja mesta Emona

   Emona, zgrajena leta 14 n.š., je bila tudi pomembno zgodnjekrščansko središče s cvetočo trgovino. Štela je 5000 do 6000 prebivalcev, večinoma trgovcev in rokodelcev, državnih uradnikov in vojnih veteranov. Imela je tudi svoje božanstvo, boginjo Equrno, ki so jo častili na Barju. Ulice so bile tlakovane. Hiše so bile zidane, imele so javno kanalizacijo in centralno ogrevanje, bile so ometane z barvanimi stenami in mozaičnimi tlaki. Emona je imela burno zgodovino in je dokončno propadla leta 452, ko so jo opustošili Huni.

   Zapuščina Emone v današnji Ljubljani

   Emona je obsegala velik del današnjega središča Ljubljane. Njen forum ali osrednji trg je stal ob današnjem križišču Slovenske in Rimske ceste. V Parku Zvezda na Kongresnem trgu, kjer je ob kratki predstavitvi najdišča na ogled kopija bronastega kipa Emonca, pa je bilo predmestje s pokopališčem.

   Ob različnih gradnjah v središču mesta so arheologi proučili in delno restavrirali ostanke mestnih ulic in stavb, z dobro ohranjenimi razporeditvami prostorov ter mozaiki. Vrsto zanimivih najdb iz Emone hranita Mestni muzej Ljubljana in Narodni muzej Slovenije.

   V sklopu Mestnega muzeja Ljubljana je mogoče obiskati tudi dva arheološka parka: Zgodnjekrščansko središče z zanimivimi mozaiki ter Jakopičev vrt z ostanki rimske vile. Muzej občasno organizira tudi vodene oglede rimskega zidu na Mirju. Gre za ohranjen del obzidja Emone, ki je bil v 30. letih 20. stoletja obnovljen po načrtih arhitekta Jožeta Plečnika. 

   Obrambni sistem Claustra Alpium Iuliarum

   V okolici Ljubljane se je ohranila vrsta ostankov manjših naselbin ter utrdb rimskega obrambnega sistema Claustra Alpium Iuliarum, ki je varoval imperij pred vdori barbarov.

   Več kot 80 km dolg obrambni sistem obzidij in trdnjav, ki je od druge polovice 3. do 5. stoletja varoval osrčje rimskega imperija, je potekal po kraškem območju zahodne Slovenije. Njegovi ostanki, med drugim utrdbi na Hrušici in Lanišču, skupaj obsegajo največji rimskodobni spomenik v Sloveniji.

 • Zanimive točke