Pisma iz Ljubljane

Pisma iz Ljubljane so mesečne elektronske novice Turizma Ljubljana, namenjene domačim strokovnim in splošnim zainteresiranim javnostim, ki prinašajo prerez aktivnosti na področju razvoja in promocije turistične ponudbe Ljubljane. Izhajajo vsak 15. dan v mesecu.

Januar 2016