Turizem Ljubljana

 

Aktualno:

Predstavitev Turizma Ljubljana

Javni zavod Turizem Ljubljana je lokalna turistična organizacija, ki jo je ustanovila Mestna občina Ljubljana. Turizem Ljubljana spodbuja razvoj ter v sodelovanju s turističnimi ponudniki izvaja promocijo turistične ponudbe Ljubljane in regije Osrednja Slovenija.

V okviru Turizma Ljubljana delujejo turistični informacijski centri ter Kongresni urad Ljubljane.

Med naloge Turizma Ljubljana med drugim sodijo še investicije v turistično infrastrukturo, izvajanje programov turističnih ogledov in izobraževanje turističnih vodnikov, organizacija prireditev, izdajanje turističnih brošur in prospektov, predstavljanje Ljubljane in regije na turističnih sejmih in drugih marketinških dogodkih ter vzdrževanje turističnega spletnega mesta Visit Ljubljana - uradnega vodnika po Ljubljani in Osrednji Sloveniji.

Sledite nam:

Turistične informacije

Vse informacije o Ljubljani in regiji Osrednja Slovenija, turistični ponudbi in dogajanju so na voljo v ljubljanskih turističnih informacijskih centrih (TIC).

>> Seznam TIC-ev in odpiralni časi

Predstavitev javnega zavoda Turizem Ljubljana
View more PowerPoint from Ljubljana Tourism

Kontakt

Turizem Ljubljana
Krekov trg 10, 1000 Ljubljana
Telefon: +386 (0)1 306 45 83.
Faks: +386 (0)1 306 45 94.
Elektronska pošta: info@visitljubljana.si

Pomembni dokumenti