Domov > O Turizmu Ljubljana > Izbor ljubljanske kakovosti

Izbor kakovosti Ljubljana 2012

Ocenjevanje gostinskih lokalov in trgovin v ožjem mestnem središču

Letos bomo ponovno izvedli ocenjevanje izbranih gostinskih lokalov v Ljubljani in vseh trgovin v ožjem mestnem središču Ljubljane. Namen ocenjevanja je pospeševanje rasti kakovosti turistične, trgovske in druge spremljajoče ponudbe ter izpostaviti določen segment ponudnikov nadpovprečne kakovosti.

Ocenjevanje bo potekalo v obdobju marec-september 2012. Trgovine in gostinski lokali se bodo ocenjevali večkrat. Po prvem krogu ocenjevanja bodo vodje ocenjevanj pripravili poročilo in ga predložiti naročniku Turizmu Ljubljana, ki ga skupaj s Komisijo za kakovost, ki deluje v okviru Turizma Ljubljana, pregleda in poda morebitne pripombe, oziroma usmeritve ocenjevalcem za nadaljnje delo. Prvo poročilo mora biti na Turizem Ljubljana posredovano najkasneje v treh mesecih po podpisu pogodbe oziroma naročilu.

Naslednji krogi ocenjevanja in končno poročilo pa mora naročnik prejeti najkasneje do konca septembra. Predvidoma v novembru mesecu bo župan Mestne občine Ljubljana najboljšim podelil priznanja-Izbor kakovosti Ljubljana 2012.

Lokali se bodo ocenjevali v skladu z dokumentom Znak kakovosti ljubljanskega turizma 2012. V tem dokumentu je predstavljen način ocenjevanja in priložen ocenjevalni listi za posamezne kategorije gostinskih lokalov. Za ocenjevanje trgovin so pripravljeni posebni ocenjevalni listi.

Dokumenti: