Domov > O Turizmu Ljubljana > Projekt RDO Osrednja Slovenija

Projekt RDO Osrednja Slovenija

To spletno mesto je delno sofinanciral Evropski sklad za regionalni razvoj v okviru projekta Regionalna destinacijska organizacija Ljubljana - Osrednja Slovenija (št. pogodbe o sofinanciranju: ESRR-DT2011-9-AB).

Kratek opis projekta

Namen projekta je vzpostavitev regionalne destinacijske organizacije, ki bo povezovala vseh 26 občin, ki delujejo na območju Osrednjeslovenske regije. Sofinancira se izvedba aktivnosti regionalne destinacijske organizacije.

Naziv upravičenca

Turizem Ljubljana

Višina stroškov projekta

Celotni stroški znašajo 580.000 EUR (brez DDV). Od tega 300.000 EUR zagotavlja Ministrstvo za gospodarstvo. V okviru dodeljenih nepovratnih javnih sredstev je delež Evropskega sklada za regionalni razvoj 85 % oziroma 255.000 EUR, delež državnega proračuna pa 15 % oziroma 45.000 EUR. Turizem Ljubljana v imenu Mestne občine Ljubljana zagotavlja 197.500 EUR, 82.500 EUR pa ostalih 25 občin v osrednjeslovenski regiji.

Aktivnosti so se začele izvajati 26.5. 2011 in bodo zaključene do 15.10.2013.

Kontakti

Projekt RDO Osrednja Slovenija
Petra Križan
T: 01 306 45 86
E: petra.krizan@visitljubljana.si