Domov > O Turizmu Ljubljana > Projekt RDO Osrednja Slovenija > Razvojni dokumenti

Razvojni dokumenti RDO Osrednja Slovenija

Na tej strani si lahko ogledate strategijo (krovni dokument) in vse ostale razvojne dokumente regionalne destinacijske organizacije Osrednja Slovenija. 

Priprava krovnega strateškega razvojnega in trženjskega dokumenta je ena izmed aktivnosti v okviru Javnega razpisa za pridobitev sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj – ESRR za izvedbo aktivnosti regionalnih destinacijskih organizacij.

 • Strategija razvoja in trženja turizma za regijo Osrednja Slovenija 2012-2016

  Strategija razvoja in trženja turizma za regijo Osrednja Slovenija 2012-2016

  Dokument s povzetkom analize.

  Turizem Ljubljana, oktober 2011

 • Inventarizacija turistične ponudbe po občinah

  Inventarizacija turistične ponudbe po občinah

  Priloga št. 2 k Strategiji razvoja in trženja turizma regije Osrednja Slovenija 2012-2016.

  Pregled je narejen na osnovi obdelave uvodnih vprašalnikov, ki so jih ob začetku priprave strateškega dokumenta izpolnile posamezne občine - inventarizacija in delno problemska analiza je torej opravljena s strani posameznih občin (oziroma njihovih predstavnikov ‐ koordinatorjev).Vsebine predstavljajo osnovo za problemsko analizo na nivoju regije.

  Turizem Ljubljana, julij 2011.

 • Poročilo o izvedenih aktivnostih v letu 2011

  Poročilo o izvedenih aktivnostih v letu 2011

   Operacija je v 2011 potekala znotraj štirih funkcij: promocijske, distribucijske, razvojne in operativne. Vsebinsko je pri aktivnostih glavni poudarek na vzpostavitvi potrebnih orodij za trženje na nivoju regije. 

 • Gastronomija v regiji Osrednja Slovenija

  Gastronomija v regiji Osrednja Slovenija

   Avtor: Prof. dr. Janez Bogataj

  Turizem Ljubljana, junij - oktober 2012

 • Analiza stanja turizma na ravni regije

  Analiza stanja turizma na ravni regije

  Priloga št. 1 k Strategiji razvoja in trženja turizma regije Osrednja Slovenija 2012-2016.

  V prilogi je celotna, podrobna analiza stanja. V krovnem strateškem dokumentu so le povzetki po ključnih elementih ponudbe.

  Turizem Ljubljana, julij 2011, popravki oktober 2011

 • Akcijski načrt

  Akcijski načrt

   Priloga št. 3 k Strategiji razvoja in trženja turizma regije Osrednja Slovenija 2012-2016.

  Načrt aktivnosti, ki jih je potrebno izpeljati za uresničitev strategije. Vključuje načrt aktivnosti na ravni regije (RDO Osrednja Slovenija). Dokument se bo tekom delovanja RDO nadalje usklajeval in dopolnjeval.

  Turizem Ljubljana, november 2011

 • Priročnik za uporabo logotipa za regijo Osrednja Slovenija

  Priročnik za uporabo logotipa za regijo Osrednja Slovenija

   Neža Tomori Kontrec za Turizem Ljubljana, september 2011