Zelena shema slovenskega turizma

Ljubljana je maja 2019 že peto leto zapored izpolnila pogoje in prejela zlati znak Slovenia Green Destination Gold, slovenski certifikat zelene destinacije v okviru najvišje, zlate kategorije. 

Kaj je zelena shema slovenskega turizma?

Zelena shema slovenskega turizma (ZSST) je nacionalni program in certifikacijska shema, ki pod krovno znamko SLOVENIA GREEN:

  • združuje vsa prizadevanja za trajnostni razvoj turizma v Sloveniji,
  • destinacijam in ponudnikom ponuja konkretna orodja za oceno in izboljšanje trajnostnega delovanja,
  • skozi znamko Slovenia Green to zeleno delovanje tudi promovira.

SLO destination gold

Ključni strateški cilj sheme je uvajanje trajnostnih modelov v slovenski turizem, tako na ravni turističnih ponudnikov kot destinacij. Vse cilje strateških usmeritev spremlja trajnostni razvoj in skrb za ekonomsko, družbeno – kulturno in naravno okolje.

Več o zeleni shemi lahko izveste na spletni strani Slovenia Green.

Trajnostni turizem v Ljubljani

Ljubljana je kot prva destinacija v Sloveniji prejela zlati znak Slovenia Green Destination Gold, in sicer leta 2015. Od takrat ga je uspela ponovno pridobiti vsako leto zapored. Postopek za pridobitev znaka temelji na trajnostnih merilih in indikatorjih, ki so razvrščeni na področja: destinacijski menedžment, narava in pokrajina, okolje in podnebje, kultura in tradicija, družbena klima in poslovanje turističnih podjetij.

Naj spomnimo, da se je ocenjevanje potencialov trajnostnega turizma v Ljubljani po globalno priznanih trajnostnih indikatorjih začelo že leta 2014, in sicer smo izvedli ocenjevanje na podlagi evropskih (ETIS) in globalnih (GSTC) indikatorjev, ki predstavljajo tudi osnovo Zelene sheme slovenskega turizma.

Zaradi naše trajnostne usmerjenosti in aktivnosti se je Ljubljana kar štirikrat že pojavila na seznamu 100 najbolj trajnostnih turističnih destinacij na svetu, Global Top 100 Sustainable Destinations.

Trajnostno poročilo 2017 - 2018

Mestna občina Ljubljana je že leta 2007 sprejela zavezo, da bo mesto razvijala s posluhom do okolja in ljudi, ki v tem okolju delajo, živijo in ga obiskujejo. Rezultat je vrsta uspešno izvedenih projektov na vseh nivojih trajnosti. Na teh osnovah pomembne korake dela tudi Turizem Ljubljana, ki ima trajnostni razvoj opredeljen kot temeljni konceptualni pristop. Da smo pri uresničevanju trajnostnih ukrepih uspešni, pričajo tudi številne domače in mednarodne nagrade. Ključne ukrepe na področju trajnosti v letih 2017 in 2018 smo združili v trajnostno poročilo.

Več o trajnostnem turizmu v Ljubljani lahko izveste tukaj.