Zelena shema slovenskega turizma

Leta 2015 je Ljubljana postala prva destinacija v Sloveniji z nazivom Slovenia Green Destination, certifikat pa je pridobila v okviru najvišje, zlate kategorije. Turizem Ljubljana je trenutno v postopku ponovne presoje za pridobitev certifikata Slovenia Green v okviru Zelene sheme slovenskega turizma. Rok za predložitev kandidature je marec 2019.

SLO destination gold

Kaj je zelena shema slovenskega turizma?

Zelena shema slovenskega turizma (ZSST) je nacionalni program in certifikacijska shema, ki pod krovno znamko SLOVENIA GREEN:

  • družuje vsa prizadevanja za trajnostni razvoj turizma v Sloveniji,
  • estinacijam in ponudnikom ponuja konkretna orodja za oceno in izboljšanje trajnostnega delovanja,
  • skozi znamko Slovenia Green to zeleno delovanje tudi promovira.

Ključni strateški cilj sheme je uvajanje trajnostnih modelov v slovenski turizem, tako na ravni turističnih ponudnikov kot destinacij. Vse cilje strateških usmeritev spremlja trajnostni razvoj in skrb za ekonomsko, družbeno – kulturno in naravno okolje.

Več o zeleni shemi lahko izveste na spletni strani Slovenia Green.

Trajnostni turizem v Ljubljani

Ljubljana je kot prva destinacija v Sloveniji prejela zlati znak: Slovenia Green Gold, in sicer leta 2015. Postopek za pridobitev znaka temelji na trajnostnih indikatorjih, ki so razvrščeni na področja narave, okolje, identiteta in kultura, turizem in poslovanje ter destinacija in varnost.

Naj spomnimo, da se je Ljubljana po globalno priznanih trajnostnih indikatorjih začelo že leta 2014, in sicer smo izvedli ocenjevanje na podlagi evropskih (ETIS) in globalnih (GSTC) indikatorjih, ki predstavljajo tudi osnovo Zelene sheme slovenskega turizma.

Zaradi naše trajnostne usmerjenosti in aktivnosti se je Ljubljana kar štirikrat že pojavila na seznamu 100 najbolj trajnostnih turističnih destinacij na svetu, Global Top 100 Sustainable Destinations.

Trajnostno poročilo 2017 - 2018

Mestna občina Ljubljana je že leta 2007 sprejela zavezo, da bo mesto razvijala s posluhom do okolja in ljudi, ki v tem okolju delajo, živijo in ga obiskujejo. Rezultat je vrsta uspešno izvedenih projektov na vseh nivojih trajnosti. Na teh osnovah pomembne korake dela tudi Turizem Ljubljana, ki ima trajnostni razvoj opredeljen kot temeljni konceptualni pristop. Da smo pri uresničevanju trajnostnih ukrepih uspešni, pričajo tudi številne domače in mednarodne nagrade. Ključne ukrepe na področju trajnosti v letih 2017 in 2018 smo združili v trajnostno poročilo.

Več o trajnostnem turizmu v Ljubljani lahko izveste tukaj.