Odlično mesto Ljubljansko

in njegov prvi škof Sigismund Lamberg (1420-1488)

Dodajam v My Visit Dodaj v MyVisit

Načrtovano razstavo sestavljajo štirje vsebinski sklopi, osrednji eksponat pa je Brevir prvega ljubljanskega škofa Žige grofa Lamberga (škof 1463–1488).

Gre za prvotisk, natisnjen na pergamentnih folijih, ki obenem predstavlja enega redkih ohranjenih oglejskih brevirjev iz beneške tiskarne Francisca (Franza) Rennerja iz Heilbronna, z letnico 1481 pa tudi enega izmed starejših ohranjenih primerkov z bogato okrašenim inicialami in drugimi okrasnimi prvinami, pripisanimi beneškemu iluminatorju Bartolomeu del Tintore (Picov mojster).

Ostali sklopi bodo Brevir Žige Lamberga obdali s kontekstom sorodnih iluminiranih rokopisov in prvotiskov, orisali vlogo škofa Žige grofa Lamberga kot izobraženega in razgledanega humanista in predstavili vlogo Ljubljane v 2. polovici 15. stoletja kot pomembnega kulturnega središča v okviru Notranje Avstrije.

Related