Razstava fotografskih albumov in avtorskih fotografskih knjig

Dodajam v My Visit Dodaj v MyVisit

Razstava fotografskih albumov in avtorskih fotografskih knjig obsega čas od konca 19. do začetka 21. stoletja in daje vpogled v tovrstno gradivo, pridobljeno za fotografsko zbirko Moderne galerije od njene ustanovitve leta 1991 naprej.

Eksponati so predstavljeni v vitrinah, njihove vsebine pa v obliki posamičnih video zapisov. Razstavljeni predmeti, ki se jim posvečamo tudi v posamičnih krajših besedilih, niso zanimivi le zaradi fotografij, ki jim dajejo vrednost in pomen. Pozornost vzbujajo tudi z videzom in samo izvedbo, saj so nekateri med njimi pravcata rokodelska mojstrovina.

Drugi primeri na razstavi privzemajo obliko sodobno vezane knjige. Gre za bibliofilske izvode ali unikate.

Related