Živko Kladnik: Sredi sveta 1971–2016

Dodajam v My Visit Dodaj v MyVisit

Retrospektivna razstava iz obdobja 1970 do 2016 Živka Kladnika, enega izmed prvih ustvarjalcev vizualne in konkretne poezije pri nas.

Predstavljena bodo dela, ki so v šestdesetih in sedemdesetih letih nastajala kot kompleksne literarne izdaje, v katerih so bila literarna in likovna sporočila neločljivo povezana in ustvarjena z zavestjo, da jih je mogoče ustvarjati na različne načine v povezavi in sožitju dveh umetnosti − literarne in likovne.

Vstopnice

Brezplačna vstopnina

Related