Body Worlds Vital

Dodaj v MyVisit Dodajam v My Visit

Razstava Body Worlds Vital predstavlja človeško telo prek plastinantov oziroma ohranjenih pravih teles, od njegove zgradbe do celičnega sistema.

Z razstavljenimi avtentičnimi človeškimi telesi in multimedijskimi prikazi razstava prikazuje, kakšno je telo, kadar je zdravo, v stanju ogroženosti ali obolelo. Zdrava telesa primerja z obolelimi oziroma s telesi v različnih zdravstvenih stanjih. Telesa na razstavi so razstavljena v gibanju.