Jelka Reichman: Dvanajst slonov

Razstava ilustracij Jelke Reichman ob njeni osemdesetletnici

Dodaj v MyVisit Dodajam v My Visit

Jelka Reichman je ena najpomembnejših knjižnih ilustratork od druge polovice dvajsetega stoletja do danes pri nas. Njen vpliv je skorajda vseobsegajoč. Dela, ki jih je ustvarila v svoji dolgoletni karieri, so globoko zasidrana v zavesti Slovenk in Slovencev.

Cele generacije so prebirale slikanice, ki jim je ustvarila likovno podobo, ob njih so rasle in prenašale navdušenje na svoje potomce in naprej.

Tokrat je razstavljeno njeno delo iz slikanice Dvanajst slonov, ki jo je napisal Leopold Suhodolčan

Vstopnice

Brezplačna vstopnina