(Ne)odkrita arheologija Ljubljane. Arheološka dediščina v urbanem okolju

Dodaj v MyVisit Dodajam v My Visit

Arheološke raziskave z Gosposvetske, Slovenske, Prešernove in Erjavčeve ceste, iz Tribune, Križank, Dalmatinove in Vegove ulice (KGBL) ter izpred Univerze v Ljubljani.

Zadnja leta se v Ljubljani v okviru prenove mestne infrastrukture Mestne občine Ljubljana izvajajo številna zaščitna arheološka izkopavanja, ki jih s sodelavci izvaja in nadzoruje Muzej in galerije mesta Ljubljane. Še posebej se je število lokacij in intenzivnost dela povečala v zadnjih dveh letih.

Pospešena prenova, delo v urbanem okolju, velike količine novega arheološkega zapisa, ki prinašata številne vznemirljive podatke k arheološki podobi Ljubljane, so ključne teme pričujoče razstave.