Prenavljamo!

Razstava: Humanost in prostor

Dodaj v MyVisit Dodajam v My Visit

Arhitektura je soočena s protislovjem, kako jo ohraniti in obenem spremeniti, da bo lahko ostala ohranjena. Zgodovinska arhitektura od novih gospodarjev zahteva, da si jo prisvojijo, da bi jo lahko prenovili za današnjo rabo, pa so potrebni novi arhitekturni posegi.

Preureditev ali prilagojena ponovna raba zgradb je trajnostni način njihove rekonstrukcije. Smotrna prenova stavbne dediščine pomeni učinkovit način za nadzor širjenja naselij in vplivov na okolje. S ponovno uporabo obstoječih struktur znotraj naselij se zmanjša poraba energije, ki je sicer potrebna za gradnjo novih zgradb, predvsem pa se občutno zmanjšajo količine gradbenih odpadkov v primerjavi s tistimi, ki nastanejo pri uničevanju starih zgradb.