V dobrih rokah

60 let Oddelka za konserviranje in restavriranje Narodnega muzeja Slovenije

Dodaj v MyVisit Dodajam v My Visit

Oddelek za konserviranje in restavriranje Narodnega muzeja Slovenije je najstarejši tovrstni oddelek v Sloveniji. Laboratorij za konservacijo je bil ustanovljen leta 1958, tradicija konserviranja-restavriranja pa sega že v leto 1880.

V okviru oddelka so se v zadnjih šestdesetih letih oblikovali temelji sodobnega muzejskega konservatorstva-restavratorstva na Slovenskem. Njegovo delovanje je ključnega pomena za fizično ohranjanje premične kulturne dediščine od prazgodovine do sodobnosti. Danes je na oddelku zaposlenih deset konservatorjev-restavratorjev, ki so specializirani za posamezne materiale arheološkega in kulturnozgodovinskega porekla. Delo muzejskih konservatorjev-restavratorjev je širši javnosti precej neznano. Z razstavo ob 60-letnici ustanovitve oddelka predstavljamo zgodovino konserviranja-restavriranja muzejskega gradiva in delovna področja njegovih sodelavcev in tudi kritično ovrednotimo pretekle restavratorske posege.

Dogodka ob razstavi:
Nedelja, 28. julija 2019, ob 11. uri
Vodeni ogled razstave
Vstopnina po ceniku, za vodstvo ni doplačila.

Nedelja, 25. avgusta 2019, ob 11. uri
Vodeni ogled razstave
Vstopnina po ceniku, za vodstvo ni doplačila.