Pisma iz Ljubljane

Junij 2017

  • V pripravi je Strategija športnega turizma v Ljubljani

    V pripravi je Strategija športnega turizma v Ljubljani

    Pri Turizmu Ljubljana smo se letos lotili priprave prve Strategije razvoja športnega turizma v Ljubljani (za obdobje od leta 2018 do 2025) – v sodelovanju z oddelkom za šport Mestne občine Ljubljana in ključnimi deležniki s področja športnega turizma v mestu. S strategijo si želimo pozicionirati mesto kot uveljavljeno destinacijo za odmevne mednarodne športne dogodke in za aktivne počitnice.

    Preberite pisma iz Ljubljane:

arhiv