Turistična taksa v Ljubljani od 1.5.2018 dalje znaša 2,5 €

V skladu z novim Odlokom o določitvi višine turistične takse v Mestni občini Ljubljana se višina turistične takse zvišuje s sedanjih 1,265 € na 2,5 €. Odlok stopi v veljavo 1.5.2018.

Nova višina turistične takse poleg hotelov velja tudi pri sobodajalcih, avtokampih in mladinskih hotelih, za katere je doslej veljala 50-odstotna olajšava.

V skladu z odlokom bo z začetkom prihodnjega leta turistični taksi dodan še znesek nove, promocijske takse, ki jo predvideva Zakon o spodbujanju razvoja turizma. Ta znaša 25 odstotkov turistične takse. Tako bo od 1.1.2019 skupna višina takse znašala 3,12 €.

Hkrati obveščamo ponudnike nastanitvene dejavnosti, da morajo tudi v prihodnje do 25. v mesecu za pretekli mesec predložiti občini Poročila o plačani turistični taksi, ki se oddajajo elektronsko, preko spletne aplikacije, dosegljive na naslovu https://ttaksamol.projekti.si/, ne glede na vzpostavitev enotne vstopne točke za poročanje eTurizem.

Več informacij:

Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet MOL
Trg mladinskih delovnih brigad 7
1000 Ljubljana

Tehnična podpora za aplikacijo Turistična taksa MOLttaksaMOL.podpora@luz.si.

Več informacij o elektronskem poročanju: andreja.pecan@ljubljana.si.