Novosti na področju obračunavanja in poročanja o turistični taksi

15. marca 2018 je začel veljati nov Zakon o spodbujanju razvoja turizma (ZSRT-1), ki prinaša kar nekaj novosti, med drugim določa novo najvišjo vrednost turistične takse, s 1.1.2019 pa uvaja še promocijsko takso, ki bo znašala 25 odstotkov od obračunane turistične takse.

Skladno z novim zakonom bo Mestna občina Ljubljana na aprilski seji Mestnega sveta obravnavala Predlog odloka o določitvi turistične takse v Mestni občini Ljubljana, s katerim bo določila turistično takso na območju MOL v višini 2,5 eur za vse ponudnike nastanitvene dejavnosti.

Odlok bo, če bo potrjen na seji Mestnega sveta MOL, začel veljati s 1. majem 2018. Do sprejema novega Odloka velja višina turistične takse v skladu z veljavnim občinskim odlokom.

Hkrati obveščamo ponudnike nastanitvene dejavnosti, da morajo tudi v prihodnje do 25. v mesecu za pretekli mesec predložiti občini Poročila o plačani turistični taksi, ki se oddajajo elektronsko, preko spletne aplikacije, dosegljive na naslovu https://ttaksamol.projekti.si/, ne glede na vzpostavitev enotne vstopne točke za poročanje eTurizem.

Več informacij:

Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet MOL
Trg mladinskih delovnih brigad 7
1000 Ljubljana

Tehnična podpora za aplikacijo Turistična taksa MOLttaksaMOL.podpora@luz.si.

Več informacij o elektronskem poročanju: petra.cop@ljubljana.si.