Turistična taksa

Elektronsko poročanje o plačani turistični taksi

Vse zavezance za plačilo turistične takse obveščamo, da je od 1.9.2015 poročila o plačani turistični taksi mogoče oddajati tudi po elektronski poti, prek spletne aplikacije Turistična taksa MOL.

  • Če želite pridobiti dostop do spletne aplikacije, morate najprej izpolniti naslednji obrazec za dodelitev dostopa (.doc)
  • Za dostop in prijavo v spletno aplikacijo Turistična taksa MOL potrebujete uporabniško ime in geslo, ki ga pridobite na podlagi zgoraj omenjenega obrazca.
  • Za tehnično pomoč in podporo pri uporabi aplikacije lahko pišete na naslov: ttaksaMOL.podpora@luz.si

Več informacij o elektronskem poročanju: petra.cop@ljubljana.si.

Register nastanitvenih obratov (RNO)

AJPES je s 1. 12. 2017 vzpostavil Register nastanitvenih obratov (RNO) in spletno aplikacijo (spletni servis) za poročanje podatkov o gostih in prenočitvah (eTurizem). 

Izvajalci nastanitvene dejavnosti so morali obstoječe nastanitvene obrate, v katerih gostom nudijo nastanitev, vpisati v RNO v zakonsko določenem trimesečnem roku za vpis (prehodnem obdobju), torej od 1. 12. 2017 do 28. 2. 2018.

Preberite več.

Poročanje o gostih in prenočitvah (eTurizem)

Izvajalci nastanitvene dejavnosti, ki so do uvedbe RNO poročali predpisane podatke (iz knjige gostov) Policiji, Statističnemu uradu Republike Slovenije (SURS) in občini, morajo po novem slednje poročati preko spletne aplikacije eTurizem ali prek spletnega servisa AJPES, in sicer s prvim dnem naslednjega meseca po vpisu v RNO (s 1. 1. 2018 oz. 1. 2. 2018 oz. 1. 3. 2018). Od 1. 3. 2018 dalje poročanje po prejšnjem sistemu ni več mogoče. Po novem je dovolj, da predpisane podatke poročate le ENKRAT v aplikacijo eTurizem in ne več posebej Policiji, SURS in občini, kot ste slednje izvajate po starem sistemu. Način plačila turistične takse občini ostaja nespremenjen. Občina po novem podatke o prihodih in prenočitvah turistov za vaš nastanitveni obrat pridobiva neposredno s strani AJPES (aplikacije eTurizem).

Preberite več.

Predstavitev novosti

Zaradi večje in boljše informiranosti so se AJPES, SURS, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologiji (MGRT), Skupnost občin Slovenije (SOS), dogovorili, da v zvezi s predstavitvami, ki se tičejo novega načina poročanja in Registra nastanitvenih obratov pripravijo skupen Koledar dogodkov eTurizem, ki je objavljen na spletni strani SOS.

Vrednost točke turistične takse od 1.1.2015

S 1.1.2015 je pričela veljati nova vrednost točke turistične takse, ki se je uskladila z gibanjem cen življenjskih potrebščin tako, da znaša 0,115 € (Ur.list RS, št. 25/2014). 

Po Odloku mestne občine Ljubljana višina turistične takse za nastanitvene objekte znaša 11 točk, razen za sobe sobodajalcev, za katere je 5,5 točk (Odlok o določitvi višine turistične takse, Ur.list RS, št. 14/2009). Turistična taksa v Mestni občini Ljubljana bo tako po novem znašala 1,265 € (11 točk x 0,115 €), oziroma za sobodajalce 0,633 € (5,5 točk x 0,115 €).

Pobrana turistična taksa se nakazuje do 25. dne v mesecu za pretekli mesec na poseben račun občine (Zakon o spodbujanju razvoja turizma, Ur.list RS, št. 2/2004) in sicer:
Mestna občina Ljubljana,
Mestni trg 1, 1000 Ljubljana
Številka računa: 0126 1461 3206 220

Referenca: v prvi dve okenci obvezno vpišete številko 19 (turistična taksa je obvezna dajatev in po Odredbi spada v model 19), v drugi del, ki vsebuje 22 okenc, pa najprej vpišete vašo davčno številko, sledi vezaj(-) in nadaljujete s številko 07129 (to je šifra obvezne dajatve za turistične takse navedene v Odredbi).

Prav tako je do 25. dne v mesecu za pretekli mesec potrebno predložiti občini Poročilo o plačani turistični taksi (Zakon o spodbujanju razvoja turizma, Ur.list RS, št. 2/2004) in sicer prek spletne aplikacije Turistična taksa MOL