Urejanje podatkov o točki interesa

Obrazec je namenjen prevzemu skrbništva nad točko interesa in posredovanju podatkov o njeni ponudbi v sistem za skrbnike.

Skrbnik lahko postanete če ste lastnik ali neposredno zastopate lastnika točke interesa (nastanitveni objekt, gostinska ponudba, trgovine, muzeji in galerije, druga turistična ponudba). Skrbnik sam odgovarja za točnost posredovanih podatkov.

Vsak vnos v sistemu za skrbnike pregleda uredništvo, ki poskrbi za objavo. V primeru pomanjkljivih podatkov ali nejasnosti vas eden od urednikov kontaktira.

Uredništvo si pridržuje pravico do objave ali do zavrnitve objave podatkov v sistemu za skrbnike. Uredništvo pripravi predstavitveno besedilo za objavo samostojno, v skladu z uredniško politiko Turizma Ljubljana.