Predstavljamo vam podatke o kazalnikih turističnega obiska Ljubljane, ki so vam namenjeni v pomoč pri pripravi prispevkov in objav povezanih z Ljubljano.

Vir podatkov o turističnih prihodih in nočitvah je Statistični urad republike Slovenije (SURS).