Na Turizmu Ljubljana izvajamo številne dejavnosti na področju analize statističnih podatkov in raziskav. Mesečno analiziramo številne primarne in sekundarne podatkovne vire ter izvajamo redne letne analize in raziskave.

Predstavljamo vam podatke o kazalnikih turističnega obiska Ljubljane, ki so vam namenjeni v pomoč pri pripravi prispevkov in objav povezanih z Ljubljano.

Vir podatkov o turističnih prihodih in nočitvah je Statistični urad republike Slovenije (SURS).