Turizem Ljubljana

Javni zavod Turizem Ljubljana je lokalna turistična organizacija, ki jo je ustanovila Mestna občina Ljubljana. Turizem Ljubljana spodbuja razvoj ter v sodelovanju s turističnimi ponudniki izvaja promocijo turistične ponudbe Ljubljane in regije Osrednja Slovenija.

Aktualno:

30.6.2016: Poziv koordinatorjem RDO Osrednja Slovenija: posredujte nam svoje turistične novosti, ideje in projekte

V okviru Turizma Ljubljana delujeta: 

Med naloge Turizma Ljubljana med drugim sodijo še investicije v turistično infrastrukturo, izvajanje programov turističnih ogledov in izobraževanje turističnih vodnikov, organizacija prireditev, izdajanje turističnih brošur in prospektov, predstavljanje Ljubljane in regije na turističnih sejmih in drugih marketinških dogodkih ter vzdrževanje turističnega spletnega mesta Visit Ljubljana - uradnega vodnika po Ljubljani in Osrednji Sloveniji.

Turistične informacije

Vse informacije o Ljubljani in regiji Osrednja Slovenija, turistični ponudbi in dogajanju so na voljo v ljubljanskih turističnih informacijskih centrih (TIC).

Kontakt

Turizem Ljubljana
Krekov trg 10, 1000 Ljubljana 
T: +386 (0)1 306 45 83. 
F: +386 (0)1 306 45 94. 
E: info@visitljubljana.si

Predstavitev javnega zavoda Turizem Ljubljana

Pomembni dokumenti

Letno poročilo Turizma Ljubljana za poslovno leto 2015

Strategija razvoja in trženja turistične destinacije Ljubljana 2014-2020

Na 31. seji Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana, dne 20.1. 2014 je bila sprejeta Strategija razvoja in trženja turistične destinacije Ljubljana za obdobje 2014-2020.

Nagrade in priznanja, ki jih je prejel Turizem Ljubljana (obdobje 2012-februar 2014)

Prejete nagrade so na eni strani dokaz za kakovostno in sistematično delo destinacijske organizacije, na drugi pa pomembno dokazilo, da se Ljubljana ob podvojitvi nočitev v preteklih desetih letih vse bolj uveljavlja tudi v strokovnih javnostih.

Kongresna Ljubljana 2020

Razvojna politika kongresne destinacije Ljubljana 2012-2020. Ljubljana, oktober 2011