Turizem Ljubljana

Javni zavod Turizem Ljubljana je lokalna turistična organizacija, ki jo je ustanovila Mestna občina Ljubljana. Turizem Ljubljana spodbuja razvoj ter v sodelovanju s turističnimi ponudniki izvaja promocijo turistične ponudbe Ljubljane in regije Osrednja Slovenija.

Turistične informacije

Vse informacije o Ljubljani in regiji Osrednja Slovenija, turistični ponudbi in dogajanju so na voljo v ljubljanskih turističnih informacijskih centrih (TIC).

Kontakt

Turizem Ljubljana
Krekov trg 10, 1000 Ljubljana 
T: +386 (0)1 306 45 83. 
F: +386 (0)1 306 45 94. 
E: info@visitljubljana.si

Organiziranost zavoda po delovnih področjih in kontakti zaposlenih >>

Pomembni dokumenti

Letno poročilo Turizma Ljubljana za poslovno leto 2018

Trajnostno poročilo 2017 - 2018

Mestna občina Ljubljana je že leta 2007 sprejela zavezo, da bo mesto razvijala s posluhom do okolja in ljudi, ki v tem okolju delajo, živijo in ga obiskujejo. Rezultat je vrsta uspešno izvedenih projektov na vseh nivojih trajnosti. Na teh osnovah pomembne korake dela tudi Turizem Ljubljana, ki ima trajnostni razvoj opredeljen kot temeljni konceptualni pristop. Da smo pri uresničevanju trajnostnih ukrepih uspešni, pričajo tudi številne domače in mednarodne nagrade. Ključne ukrepe na področju trajnosti v letih 2017 in 2018 smo združili v trajnostno poročilo.

Analiza turistične potrošnje obiskovalcev Ljubljane

Raziskava, ki jo je za Turizem Ljubljana izvedlo podjetje Ninamedia, je potekala v obliki terenske ankete med tujimi obiskovalci Ljubljane, ki se je izvedla v obdobju od avgusta do oktobra 2018. V anketi je sodelovalo 903 turistov.

Odnos meščanov do turizma - poročilo raziskave (2018)

V poročilu raziskave, ki jo je za Turizem Ljubljana izvedla Ekonomska fakulteta v Ljubljani, si lahko preberete kakšen odnos imajo meščani do turizma in z njim povezanimi dejavniki.

Letno poročilo Turizma Ljubljana za poslovno leto 2017

Strategija razvoja in trženja turistične destinacije Ljubljana 2014-2020

Na 31. seji Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana, dne 20.1. 2014 je bila sprejeta Strategija razvoja in trženja turistične destinacije Ljubljana za obdobje 2014-2020.

Strateške smernice kulturnega turizma v Ljubljani (2017-2020)

Zavod Turizem Ljubljana se je kot lokalna turistična organizacija, ki opravlja informacijsko-turistično dejavnost in spodbuja razvoj ter promocijo turizma v Mestni občini Ljubljana,v letu 2016 intenzivneje povezal z Oddelkom za kulturo Mestne občine Ljubljana, ki je avtor Strategije razvoja kulture v MOL 2016–2019. Ta predvideva načrtno vključevanje kulturnih zavodov MOL v organizirano turistično ponudbo na podlagi jedrnatih strateških smernic kulturnega turizma v MOL.

Kongresna Ljubljana 2020

Statut Turizma Ljubljana