Turizem Ljubljana

Javni zavod Turizem Ljubljana je lokalna turistična organizacija, ki jo je ustanovila Mestna občina Ljubljana. Turizem Ljubljana spodbuja razvoj ter v sodelovanju s turističnimi ponudniki izvaja promocijo turistične ponudbe Ljubljane in regije Osrednja Slovenija.

Turistične informacije

Vse informacije o Ljubljani in regiji Osrednja Slovenija, turistični ponudbi in dogajanju so na voljo v ljubljanskih turističnih informacijskih centrih (TIC).

Kontakt

Turizem Ljubljana
Krekov trg 10, 1000 Ljubljana 
T: +386 (0)1 306 45 83. 
F: +386 (0)1 306 45 94. 
E: info@visitljubljana.si

Organiziranost zavoda po delovnih področjih in kontakti zaposlenih >>

Aktualna obvestila

21.12.2018: Novosti na področju pobiranja in odvajanja turistične in promocijske takse s 1.1.2019

V skladu z Odlokom o določitvi višine turistične takse v Mestni občini Ljubljana turistična taksa znaša 2,5 €. S 1.1.2019 stopijo v veljavo določbe Zakona o spodbujanju razvoja turizma, ki poleg turistične takse uvajajo še obračunavanje promocijske takse v višini 25 odstotkov turistične takse.
Tako od 1.1.2019 naprej skupna višina turistične takse znaša 3,13 € oziroma, v primeru 50% oprostitve plačila (osebe od 7. do 18. leta starosti, turisti, ki prenočujejo v mladinskih prenočiščih v mednarodni mreži IYHF, turisti v kampih) 1,57 €. Preberite več >>

Pomembni dokumenti

Letno poročilo Turizma Ljubljana za poslovno leto 2017

Odnos meščanov do turizma - poročilo raziskave (2017)

V poročilu raziskave, ki jo je za Turizem Ljubljana izvedla družba Valicon, si lahko preberete kakšen odnos imajo meščani do turizma in z njim povezanimi dejavniki.

Strategija razvoja in trženja turistične destinacije Ljubljana 2014-2020

Na 31. seji Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana, dne 20.1. 2014 je bila sprejeta Strategija razvoja in trženja turistične destinacije Ljubljana za obdobje 2014-2020.

Strateške smernice kulturnega turizma v Ljubljani (2017-2020)

Zavod Turizem Ljubljana se je kot lokalna turistična organizacija, ki opravlja informacijsko-turistično dejavnost in spodbuja razvoj ter promocijo turizma v Mestni občini Ljubljana,v letu 2016 intenzivneje povezal z Oddelkom za kulturo Mestne občine Ljubljana, ki je avtor Strategije razvoja kulture v MOL 2016–2019. Ta predvideva načrtno vključevanje kulturnih zavodov MOL v organizirano turistično ponudbo na podlagi jedrnatih strateških smernic kulturnega turizma v MOL.

Kongresna Ljubljana 2020

Statut Turizma Ljubljana