Turizem Ljubljana

Javni zavod Turizem Ljubljana je lokalna turistična organizacija, ki jo je ustanovila Mestna občina Ljubljana. Turizem Ljubljana spodbuja razvoj ter v sodelovanju s turističnimi ponudniki izvaja promocijo turistične ponudbe Ljubljane in regije Osrednja Slovenija.

Turistične informacije

Vse informacije o Ljubljani in regiji Osrednja Slovenija, turistični ponudbi in dogajanju so na voljo v ljubljanskih turističnih informacijskih centrih (TIC).

Kontakt

Turizem Ljubljana
Krekov trg 10, 1000 Ljubljana 
T: +386 (0)1 306 45 83. 
F: +386 (0)1 306 45 94. 
E: info@visitljubljana.si

Predstavitev javnega zavoda Turizem Ljubljana

Pomembni dokumenti

Letno poročilo Turizma Ljubljana za poslovno leto 2015

Strategija razvoja in trženja turistične destinacije Ljubljana 2014-2020

Na 31. seji Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana, dne 20.1. 2014 je bila sprejeta Strategija razvoja in trženja turistične destinacije Ljubljana za obdobje 2014-2020.

Nagrade in priznanja, ki jih je prejel Turizem Ljubljana (obdobje 2012-februar 2014)

Prejete nagrade so na eni strani dokaz za kakovostno in sistematično delo destinacijske organizacije, na drugi pa pomembno dokazilo, da se Ljubljana ob podvojitvi nočitev v preteklih desetih letih vse bolj uveljavlja tudi v strokovnih javnostih.

Kongresna Ljubljana 2020

Razvojna politika kongresne destinacije Ljubljana 2012-2020. Ljubljana, oktober 2011