Preglejte mesečne podatke o turističnih prihodih in nočitvah v Ljubljani. Vir podatkov: Statistični urad Republike Slovenije (SURS).

Uradni podatki Statističnega urada republike Slovenije (SURS) za Ljubljano, ki jih objavljamo na tej strani, so dostopni z zamikom dveh do treh mesecev. Objavimo jih redno, takoj ko jih prejmemo.

Podatki o prihodih in nočitvah v letu 2020

April

  Prihodi* Nočitve Dolžina bivanja
Skupaj 0 2.475  /
Domači 0 99  /
Tuji 0 2.376  /
Index 2020/19 / 1,3  

*turistični namestitveni obrati niso smeli sprejemati novih gostov. Podatek o prihodih za mesec april je zato ničeln. Turistični nastanitveni obrati, ki so v aprilu 2020 zabeležili prenočitve, so v večini gostili osebe v okviru mednarodnih študijskih izmenjav, ki v Sloveniji ostajajo dalj časa in so bili sprejeti v obrat pred datumom 16.marec.

Marec

  Prihodi Nočitve Dolžina bivanja
Skupaj 14.939 36.885  2,5
Domači 1.896 3.598  1,9
Tuji 13.043 33.287  2,6
Index 2020/19 23,5 30  

Februar

  Prihodi Nočitve Dolžina bivanja
Skupaj 45.409 97.074  2,1
Domači 5.212 9.148  1,8
Tuji 40.197 84.926  2,1
Index 2020/19 103,9 105,4  

Januar

  Prihodi Nočitve Dolžina bivanja
Skupaj 51.691 104.143  2,0
Domači 5.220 8.271  1,6
Tuji 46.471 95.872  2,1
Index 2020/19 117,2 111,5  

Oglejte si mesečne podatke za 2019