»Vesoljna Ljubljana«, kot je takrat novo okrasitev poimenoval njen avtor Zmago Modic, je prvič zažarela ob prelomu tisočletja. Približno dve desetletji je umetnik skrbel za izvirno svetlobno kuliso Ljubljane, vsako leto z novim sporočilom, ki je leta v mesto privabljala številne obiskovalce iz Slovenije in tujine.

© Janez Zalaznik

Vesolje v »Vesoljni Ljubljani« je tako poudarjalo prehod v 21. stoletje in svetovljanskost mesta samega. Umetnik je vpeljal tematsko okraševanje mesta, ki ga takrat niso poznala druga mesta. Tako smo se vsak december sprehajali po Poti življenja, strmeli v Začetek časa, bili priča Rojstvu oblik, dočakali Prinašalce luči in se veselili ob Prazniku obstoja ter igrali z Vesoljskimi igračami.

Sprehodite se z nami skozi desetletja Vesoljne Ljubljane.

© Janez Zalaznik

© Dean Dubokovič / STO

© Dunja Wedam

© Dunja Wedam

© Dunja Wedam

© Janez Zalaznik

© Dunja Wedam

© Dunja Wedam

© Uroš Abram

© Dunja Wedam

© Dunja Wedam

© Dunja Wedam

© Dunja Wedam