Bojan Fajfrić: Praznina

Dodajam v My Visit Dodaj v MyVisit

Projekt Bojana Fajfrića se osredotoča na reinvencijo posebnega modernističnega narativa, ki združuje zgodovinska dejstva z izmišljeno zgodbo o dveh posameznikih, in sicer o nizozemskem slikarju ter modernistu Theu van Doesburgu in srbskem arhitektu Nikoli Dobroviću.

Medigro je spodbudil esej Jugoslavija: Konfliktni vplivi: Nikola Dobrović in srbska tradicija, ki ga je leta 1930 Van Doesburg napisal za revijo Het Bouwbedrijf, v njem pa je ponudil svojo kritično presojo vznikajočega modernističnega gibanja v srbski arhitekturi in konstrukcije jugoslovanske identitete.

Vstopnice

Brezplačna vstopnina