Bojan Kovačič

in grafična šola Narodne galerije

Dodajam v My Visit Dodaj v MyVisit

Bojan Kovačič je petnajst let vodil grafično šolo v Narodni galeriji. V njej se je do njegove nenadne smrti ob koncu leta 2017 zvrstilo nad sto gojencev.

Bil je prvi, ki je tiskal po predrtih grafičnih ploščah, kar je Bogdan Borčić nato vključil sistematično v svoj likovni jezik. Kot pedagog je z izjemno občutljivostjo in čustveno inteligenco znal prisluhniti različnim značajem svojih gojencev, odkrival v njih specifična nagnjenja in potenciale ter to spodbujal h grafičnemu izrazu.

Razstava je posvečena učiteljevemu spominu in njegovim učencem v Narodni galeriji.

Related