Dediščina otroških igrač Hrvaške

Med tradicijo in sodobnostjo

Dodajam v My Visit Dodaj v MyVisit

Na razstavi je predstavljenih okoli 300 otroških igrač iz zbirk Etnografskega muzeja Zagreb, ki so jih od konca 19. stoletja izdelovali doma in v obrtnih delavnicah na Hrvaškem.

Izpostaviti gre tradicionalne igrače, ki so jih v okviru zadrug za prodajo izdelovali v nekaterih vaseh, predvsem v Hrvaškem Zagorju, kjer jih izdelujejo še danes. Znanje izdelovanja igrač v Hrvaškem Zagorju je bilo leta 2000 vpisano tudi na Unescov Reprezentativni seznam. Poleg tradicionalnih hrvaških igrač so predstavljene tudi igrače, izdelane v hrvaških tovarnah igrač.