Helena Tahir: Nekje blizu

Grafike in risbe

Dodajam v My Visit Dodaj v MyVisit

Helena Tahir (1992) predstavlja najmlajšo generacijo umetnic in umetnikov, ki načrtno raziskuje formalne in vsebinske značilnosti klasičnih grafičnih tehnik in s tem aktivno soustvarja podobo sodobne grafične ustvarjalnosti pri nas.

Na razstavi so predstavljene risbe in grafike, nastale v zadnjih nekaj letih, med katerimi jih je nekaj prvič predstavljeno javnosti. Za grafike Helene Tahir so značilni gostobesedni prepleti raznovrstnih domišljijskih podob, polnih pomenskih asociacij in zgodovinskih referenc, ki jih je treba dobro opazovati, da bi jih lažje razumeli.

Petek, 31. 1. 2020 13.00 Otvoritev razstave in vodstvo s Heleno Tahir in Božidarjem Zrinskim, kustosom razstave.
Četrtek 27. 2. 2020 17:00 Vodstvo po razstavi z umetnico Heleno Tahir in kustosom razstave Božidarjem Zrinskim ter predstavitev dela umetnice