Jasna Kralj Pavlovec: Svetloba (ne)vidnih prostorov

Dodajam v My Visit Dodaj v MyVisit

Jasna Kralj Pavlovec predstavlja vizualne zgodbe s plastmi prepleta doživljanja realnega in nezaznavnega prostora ter premikov opazovalca v njem.

Prostorsko abstraktne vzorce s plastenjem oblikuje v podobe, ki jim svetlobna intervencija vdahne novo dimenzijo. Avtorica ustvarja pod imenom jas.

Razstava Svetloba (ne)vidnih prostorov je interpretacija dualnosti podzemnega in nadzemnega, materialnega in duhovnega, realnega in nezaznavnega sveta, ki kot dialog vzorcev s svetlobo oživijo, nagovarjajo in pripovedujejo.

Vstopnice

Brezplačna vstopnina