Mesto s Plečnikovim podpisom

Dodajam v My Visit Dodaj v MyVisit

Fotografa Matevža Paternostra (roj. 1979) pri njegovem delu najizraziteje definirata dva miljeja – dediščina in arhitektura. Kot muzejski fotograf se zaveda, da dediščine, tako premične kot nepremične, ni mogoče zgolj dokumentirati, temveč je treba skozi fotografijo interpretirati njeno pojavnost ter zajeti vizualno bistvo njenega sporočila in zapis časa, ki jo je izoblikoval.

To še posebej velja za arhitekturo, naj gre za stavbne spomenike ali za sodobne arhitekturne stvaritve, na katerih Paternoster vzporedno gradi svoj fotografski opus v sodelovanju s številnimi domačimi in tujimi arhitekturnimi biroji.
Arhitektura, niti Plečnikova architectura perennis, ne more učinkovati brez konteksta prostora, v katerega je umeščena, njena, materialno gledano, mrtva srž, je vedno oživljena z neustavljivimi silami narave, ki arhitekturo obdaja, in človeka, ki jo naseljuje. Ob bujnosti življenja, ki jo je Paternoster občutljivo vključil v svojo interpretacijo tolikokrat videnih stvaritev, se zavemo, da morda šele danes polno živimo tisto dovršeno podobo mesta, ki jo je vizionarski arhitekt za Ljubljano v resnici načrtoval.

Fotografije, posnete v zadnjih treh letih, so v produkciji Muzeja in galerij mesta Ljubljane pospremile razstavne projekte Plečnikove hiše.

Vstopnice

Brezplačna vstopnina