Podatki in suverenost

BIO 26

Dodajam v My Visit Dodaj v MyVisit

Podatke merimo, zbiramo, analiziramo, razlagamo, brskamo za njimi, jih pošiljamo v oblak in shranjujemo. Podatke smatramo za masovne, če jih je tako rekoč nemogoče prešteti. Pogosto jih opisujemo kot »nafto« enaindvajsetega stoletja.

Podatki so vir, vendar ne naravni, čeprav njihovo trgovanje za seboj pušča precejšen ekološki odtis in čeprav trenutno tvorijo raznovrstne pokrajine. Rast številčnosti podatkov je odvisna od globalne rabe tehnologije in obratno. Digitalizacija in nenehni razvoj tehnik za shranjevanje podatkov povečujeta njihovo prisotnost, uporabo in kot neposredno posledico tudi njihovo zlorabo. Kako naj v teh časih branimo svojo spletno suverenost? Predstavljena umetniška dela predlagajo različne strategije in postavljajo nadaljnja vprašanja, s katerimi se mora soočiti vsak uporabnik interneta.

Vstopnice

Brezplačna vstopnina

Related