Razsvetljeno naravoslovje: Scopoli in Zois

Dodajam v My Visit Dodaj v MyVisit

Leto 2019 povezujemo z naravoslovcema svetovnega formata. To sta Sigismondo (Žiga) Zois (200 letnica smrti) in Giovanni Antonio Scopoli (250 let izida prvih znanstvenih del o naravi Slovenije).

Obletnici odpirata kulturno-zgodovinski pomen Slovenije in njene biotske pestrosti v luči svetovne naravne dediščine ter njeno ohranjanje danes. Ali Zoisa in Scopolija in njuno pionirsko delo svetovnih razsežnosti Slovenci sploh poznamo? Kakšna je dediščina in tradicija naravoslovnih raziskav biotske pestrosti in geodiverzitete v Sloveniji?