Srbski modernizem 1880–1950

iz zbirke Galerije Srbske matice

Dodajam v My Visit Dodaj v MyVisit

Galerija Matice srpske v Novem Sadu je nacionalna galerija z dolgo in zapleteno zgodovino, ki deduje eno najbogatejših zbirk srbske umetnosti novejše dobe.

Vsaka umetniška zbirka je ogledalo vrednot skupnosti in posameznikov, domačih in svetovnih, in zato umetnine, ki smo jih izbrali iz bogate zbirke Galerije Matice srpske, predstavljajo ogledalo srbskega modernizma. V okviru evropske kulture srbski modernizem zaseda zasluženo mesto, saj je nastal takoj ob najnovejših pojavih evropskega modernizma in odseva srbsko kulturo v luči evropske kulture.

Da bo vaš obisk galerije prijeten in varen, vas prosimo, da upoštevate spodnja navodila.

  • Obisk galerije je dovoljen le osebam, ki ne kažejo vidnih znakov respiratornih bolezni.
  • Treba je upoštevati higieno kašljanja in kihanja in si ob vstopu razkužite roke.
  • V vseh prostorih je obvezna uporaba lastne zaščitne maske.
  • Upoštevati je treba predpisano medsebojno razdaljo 2 m.
  • Vstop v razstavne prostore je možen le za posameznike, družine in manjše skupine (do 6 oseb).
  • Število obiskovalcev, tako v galeriji kot v posameznem razstavišču, je omejeno.
  • V primeru, da želi vstopiti več ljudi, bo vstop omejen. Prosimo, da upoštevate navodila osebja.
  • Priporočljivo je brezgotovinsko plačilo.
  • Listanje publikacij v muzejski trgovini ni dovoljeno.
  • V dokumentacijo in knjižnico vstop za obiskovalce zaenkrat še ni mogoč.