Umetnost za nove dni

Zbirka Dravske banovine (1929–1941)

Dodajam v My Visit Dodaj v MyVisit

Razstava bo predstavila porajanje in razvoj zgodnje vladne umetnostne zbirke, ki so jo v 30. letih 20. stoletja kljub gospodarski in politični krizi oblikovale umetniške in strokovne osebnosti, zbrane okoli dr. Marka Natlačena, zadnjega bana Dravske banovine.

V zbirko so se skozi desetletje uvrstile družbenokritične podobe Hinka Smrekarja, vživete impresionistične krajine Riharda Jakopiča in Matije Jame in lirične podobe mlajše generacije, med drugimi Maksima Sedeja, Rajka Slapernika in Franceta Goršeta. Pred usodnim letom 1941 je banovina tudi razpisala več likovnih natečajev, s katerimi je želela spodbuditi razvoj zgodovinskega slikarstva pri nas. Na razstavi bodo tako prvič po 80 letih ponovno predstavljeni glavni osnutki za slike v reprezentančnem hodniku banske palače, vključno z zmagovito monumentalno kompozicijo Gojmirja Antona Kosa, ki skupaj v dolžino meri okoli 20 metrov.

Related