V Ljubljani, točneje v Mestnem muzeju Ljubljana, je na ogled najstarejše leseno kolo z osjo na svetu, ki so ga arheologi skupaj s čolnoma deblakoma našli na Ljubljanskem barju leta 2002. Kar 5.200 let staro leseno kolo z osjo sodi tako po starosti kot tudi po tehnološki dovršenosti v sam vrh svetovne kulturne dediščine.

Kolo je sestavljeno iz dveh jesenovih plošč, ki sta spojeni s štirimi hrastovimi zagozdami in v premeru meri 72 cm. Izbor lesa, upoštevanje krčenja in raztezanja ter način pritrjevanja in spajanja kažejo na izredno spretnega mojstra in poznavalca lesnih vrst. Izjemno najdbo so našli ob raziskavah ostankov kolišča Stare Gmajne v Verdu pri Vrhniki.

Koliščarji (cca. 5.000-1000 pr.n.š.) so živeli v koliščih oziroma mostiščih na območju današnjega ljubljanskega barja, kjer so bile njihove lesene naselbine postavljene na kolih, zabitih v vodno dno. Ljubljansko barje je z ostanki prazgodovinske kulture Koliščarjev vpisano tudi v Unescov Seznam svetovne dediščine

Na fotografiji:
Kolo z osjo, kolišče Stare Gmajne v Verdu pri Vrhniki, okoli 3.200 pr. n. št.
Foto: MGML, Matevž Paternoster