Plečnikova Ljubljana se uvršča med najpomembnejše celostne umetnine 20. stoletja.

Med izbrana dela, pomembna za vso človeštvo, se uvrščajo dela, ki so nastala med obema svetovnima vojnama, s katerimi je Plečnik skušal Ljubljano oblikovati na moderen način, a po vzoru antičnih Aten. Za njegov slog, ki še danes velja za inovativnega, so značilne klasične oblikovne prvine, kot so stebri, preklade, balustrade, stebriči ipd., ki pa jih je predeloval in kombiniral na svojski način.

Izbrana dela slovitega arhitekta so odslej tudi na Unescovem seznamu svetovne kulturne in naravne dediščine. Kot je prebrati na spletni strani Unesca, je ključni poudarek njene odličnost še zlasti v tem, da je véliki arhitekt pri ustvarjanju razumel in spoštoval potrebe in želje prebivalcev mesta, v »urbanem oblikovanju, ki se osredotoča na človeka«.

EXPO bo obiskovalcem ponudil VR izkušnjo - sodobno »edutainment« doživetje znotraj pokritega prostora. V virtualni različici bodo obiskovalci s pomočjo obogatene resničnosti lahko prosto dostopali do digitaliziranih modelov Plečnikove realizirane in nerealizirane dediščine in do razširjenih multimedijskih vsebin.

Vizionarja Plečnika lahko v prihajajočem Plečnikovem letu še podrobneje spoznate prek različnih vodenj: