Marca število nočitev v Ljubljani na isti ravni kot lani

Po dveh odličnih serijah turistične statistike v januarju in februarju je marec pokazal nekoliko drugačne rezultate, saj so bili lani velikonočni prazniki v marcu, letos pa so šele v aprilu. Dejstvo je, da se obisk v Ljubljani med velikonočnimi prazniki močno poveča, kar vpliva na vse kazalce turistične statistike, od obiska v TIC-ih do vodstev po Ljubljani in seveda nočitev. Zato primerjava letošnjih marčevskih rezultatov z lanskimi ni povsem relevantna, a vseeno potrebna. Ljubljanski TIC-i so zabeležili slabo tretjino manj obiskovalcev, za 2 odstotka je padlo število vodenih ogledov mesta, a kar je najpomembneje – število nočitev je kljub temu ostalo skoraj na isti ravni kot lani marca. Prvo trimesečje še vedno izkazuje za 8,6 odstotka boljše rezultate kot lansko isto obdobje.

Marčevski podatek za okoli štiri petine nastanitvenih objektov v Ljubljani, ki jih Turizem Ljubljana spremlja dnevno, je 39.854 nočitev, kar je na isti ravni kot lani marca, po oceni za vse nastanitve pa je bilo marca v Ljubljani opravljenih 51.013 nočitev, kar je pol odstotka manj v primerjavi z lanskim marcem. V prvih treh mesecih 2014 je bilo po oceni Turizma Ljubljana v prestolnici zabeleženih 132.315 nočitev, kar je 8,6 odstotka več kot v enakem obdobju lani (2014: 121.785).

Manjši obisk v mestu se je najneposredneje odrazil pri obisku v TIC-ih. Turizem Ljubljana je tako v marcu v TIC-ih naštel 10.092 obiskovalcev, kar je 31 odstotkov manj kot lani v istem obdobju (2013: 14.526); med njimi je bilo domačih 3.084, kar je 38 odstotkov manj (2013: 4.940), in tujih 7.008 (2013: 9.586), kar je 27 odstotkov obiskovalcev manj kot lani v istem obdobju. Skupaj je v prvih treh mesecih ljubljanske TIC-e obiskalo 28.486 obiskovalcev, kar je desetina manj kot lani v prvem trimesečju (2013: 31.696).

Marca je bilo izvedenih 86 naročenih vodstev z ogledom mesta, kar je 2 odstotka manj kot leto prej v istem obdobju (2013: 88). Na naročenih organiziranih ogledih si je mesto ogledalo 1.785 turistov. Turizem Ljubljana je v treh mesecih skupaj izvedel 158 naročenih vodstev, kar predstavlja 2-odstotno povečanje v primerjavi z lanskim istim obdobjem (2013: 155), mesto pa si je na ta način ogledalo 2.958 turistov. Vodene oglede dopolnjujejo redna vodstva po Ljubljani (peš in s tirno vzpenjačo, z vlakcem na grad, ladjico ter ogledov Mestne hiše), ki se jih je marca udeležilo 112 turistov, skupaj v treh mesecih pa 318 turistov.

Turizem Ljubljana dnevno spremlja okoli 80 odstotkov nastanitvenih zmogljivosti, nato pa na podlagi podatka o nočitvah in korekcijskih faktorjev, oblikovanih na podlagi večletnega povprečja odstopanj med ljubljansko in uradno (Statistični urad Republike Slovenije) statistiko, oblikuje preliminarne podatke.