Prostor v prostoru

Scenografija na Slovenskem do leta 1991

Dodaj v MyVisit Dodajam v My Visit

Razstava »Prostor v prostoru« bo prva pregledna razstava, ki bo slovensko scenografijo prikazala zgodovinsko, stilno, likovno in gledališko ob enem.

S pomočjo ohranjenih maket, scenski osnutkov v različnih likovnih tehnikah, skic, načrtov in fotografij predstav, med njimi tudi najmanjšega scenskega osnutka v velikosti pisemske znamke, bo predstavljena scenografija kot veda, delo sodobnih in starejših scenografov ter razvoj prostorov igre na slovenskih odrih.

Atraktivna, interaktivna in vizualno bogata razstava bo pregledna in zanimiva tako za gledališko, umetnostnozgodovinsko in likovno stroko, kot tudi za najširšo slovensko javnost ter bo prinesla nov pogled na zgodovino likovne umetnosti in zgodovino gledališča na naših tleh.