Marec 2012

Ljubljanski turistični barometer - Februar 2012

Nočitve: 34.447 nočitev (+11 %)
Obiski TIC: 5.554 obiskovalcev
Naročena vodstva: 37 (+32 %)

  • Ljubljana na tujih trgih

    Turizem Ljubljana na sejemske in borzne nastope vsakič z zgibanko s posebno aktualno ponudbo v jeziku države

    Turizem Ljubljana ima v svojem letnem načrtu sejemske oziroma borzne nastope – samostojno ali v sodelovanju s Slovensko turistično organizacijo − na Nizozemskem, v Avstriji, Nemčiji, na Finskem, v Španiji, Švici, Belgiji, na Češkem, v Italiji, Srbiji, na Madžarskem, v Rusiji, na Švedskem, Kitajskem, Hrvaškem, v Veliki Britaniji in v ZDA. Pomembna nadgradnja nastopov, ki so jo ciljne javnosti že sprejele zelo pozitivno, je priprava vsakič posebej prilagojene zgibanke z aktualno ponudbo – v jeziku države, kjer poteka nastop.

  • Zmajček priporoča

    Ljubljana tudi letos marca in aprila v znamenju spomladanske čistilne akcije »Za lepšo Ljubljano«

    V Ljubljani se na svetovni dan voda, 22. marca, začenja tradicionalni projekt »Za lepšo Ljubljano«, ki bo tudi letos pri čiščenju slovenske prestolnice in njene okolice združil številna društva, organizacije in posameznike. Akcija bo potekala vse do 22. aprila, svetovnega dneva Zemlje, akcija pa vključuje tudi množično udeležbo vseh turističnih društev 24. marca na vseslovenski akciji Očistimo Slovenijo 2012.

Pisma iz Ljubljane so mesečne elektronske novice Turizma Ljubljana, namenjene domačim strokovnim in splošnim zainteresiranim javnostim, ki prinašajo prerez aktivnosti na področju razvoja in promocije turistične ponudbe Ljubljane.