Marec 2017

 • Kulturni turizem v Ljubljani pred novim vzletom

  Ljubljana je po številu tujih nočitev ter po kakovosti in paleti turističnih produktov vodilna destinacija Slovenije, zato je kot prestolnica države obenem tudi turistična in kulturna prestolnica Slovenije. V mestih po Evropi in svetu turisti vse bolj prisegajo na kulturni oddih in avtentične izkušnje. Turizem Ljubljana je v sodelovanju z Oddelkom za kulturo Mestne občine Ljubljana konec leta 2016 zaključil proces dela in redakcijo Strateških smernic razvoja kulturnega turizma v Ljubljani za obdobje 2017–2020. 

Ljubljanski turistični barometer - Februar 2017

Nočitve februar: 53.871 (+10 %)

Obiski TIC: 8.767 (indeks 100)

Naročena vodstva: 44 (+7 %) 

 • Ljubljana na tujih trgih

  Slovenija je obarvala Berlin zeleno – v ospredju tudi Ljubljana kot zeleno in Plečnikovo mesto

  Slovenija je bila kot letošnja država partnerica »Convention & Culture Partner ITB Berlin 2017« na berlinski borzi ITB zelo izpostavljena, Slovenska turistična organizacija je pod krovnim sporočilom »Slovenia Makes You Green« skupaj s predstavniki slovenskega turističnega gospodarstva pripravila različne predstavitve dobrih praks in ponudbe, Ljubljana pa se je predstavila kot zeleno mesto z izjemno Plečnikovo dediščino ter se aktivno vključila v več dogodkov in strokovnih panelov.

 • Kongresna Ljubljana

  Kongresna Ljubljana v letu 2017 napoveduje močno dinamiko

  V letu 2016 je Ljubljana gostila več kakor 80 mednarodnih dogodkov v segmentu strokovnih oziroma znanstvenih združenj z več kot 50 udeležencev (od tega vsaj pol tujih) in v trajanju vsaj dveh dni. Partnerji iz gospodarstva so poudarili še rast korporativnih dogodkov in motivacijskih potovanj ter povečano povpraševanje tujih naročnikov tudi za leto 2017. Vse to so razlogi, da prejšnje leto ocenjujemo kot uspešno in glede na letošnji kongresni koledar pričakujemo, da se bo ta trend nadaljeval tudi letos in naprej.

 • Zmajček priporoča

  Nekaj zanimivih namigov za pozdrav pomladi v Ljubljani

  Le še nekaj dni nas loči do uradnega prihoda pomladi, ki kar kliče v naravo – a gregorčki so ga tudi v Ljubljani napovedali že pred nekaj dnevi. Narava je vedno blizu, tudi v slovenski prestolnici. 

Slovenija je v Berlinu še dodatno opozorila nase z nagrado World Legacy Award, v kategoriji trajnostnega upravljanja destinacije, ki jo podeljuje National Geographic podjetjem, organizacijam ali destinacijam, ki spodbujajo pozitivno transformacijo turistične panoge ter izkazujejo voditeljsko in vizionarsko vlogo na področju najboljših praks trajnostnega turizma. Pri Turizmu Ljubljana smo izredno ponosni na priznanja in nagrade na področju trajnostnega razvoja – tako na tiste, ki jih prejmemo v Ljubljani, kot na ravni Slovenije. Zaveza za vizijo Slovenije kot zelene butične globalne destinacije z raznolikimi doživetji za zahtevnega obiskovalca je zaveza nas vseh v slovenskem turizmu. V skladu z novo vizijo, ki nastaja v okviru procesa priprave Strategije trajnostne rasti slovenskega turizma 2017–2021 (pri kateri kot član Strateške projektne skupine sodeluje tudi Turizem Ljubljana), so naši glavni izzivi v Ljubljani v prihodnjih letih delo na kakovosti in odlični izkušnji obiskovalca, povečanje potrošnje in v samih temeljih turizmu naklonjena lokalna skupnost.