Pojdi na vsebino

Dolina Drage pri Igu

Travnik ob ribniku. V ozadju gozd.

© Občina Ig

Dolina Drage pri Igu leži na severnem robu Ljubljanskega barja. Zaznamuje jo sedem slikovitih ribnikov, ki ležijo v močvirnem dnu doline ter gozdna učna pot, ki poteka v gozdu nad njo. Ribniki in njihova okolica so zavarovano območje narave, ki je del evropskega ekološkega omrežja Natura 2000.

Ribniki v Dolini Drage

Ribniki v Dragi so nastali v 18. stoletju, ko so domačini tu izkopavali glino za bližnjo opekarno. Danes so prostor izjemne naravne raznovrstnosti in predvsem pomembno gnezdišče vodnih ptic. Strokovnjaki so popisali kar 152 vrst ptic, ki gnezdijo v ribnikih. Med njimi so posebej vredni omembe čopasti ponirki (Podiceps cristatus), mali ponirki (Tachybaptus ruficollis), liske (Fulica atra) in mlakarice (Anas platyrhynchos).

V ribnikih živi kar trinajst ribjih vrst, med njimi tudi ogrožene vrste kot so linj (Tinca tinca), smuč (Stizostedion lucioperca) in ščuka (Esox lucius). V njih živijo še vidre, več vrst žab in kačjih pastirjev ter zavarovani vrsti želva močvirska sklednica ter rak jelševec.

Gozdna učna pot

Gozdna učna pot je dolga tri kilometre, opremljena pa je z informativnimi tablami, ki predstavljajo drevesne vrste. Pohod po gozdni učni poti traja približno eno uro. Prične in sklene se ob Lovskem domu v Dragi, poleg velikega ribnika, kjer je na voljo tudi parkirišče. 

V bližini