Pojdi na vsebino

Rimska utrdba na Lanišču

Na Lanišču nad Kalcami je prenovljen del rimskega obrambnega zidu z utrdbo, ki je sodil v rimski obrambni kompleks Claustra Alpium Iuliarum. Utrdba je edini rekonstruirani del tega obrambnega sistema v Sloveniji. Stoji na zahodnem robu planote Hrušice, nad nekdanjo traso rimske ceste Akvileja - Emona, ki je na tem odseku še vidna. Obrambni stolp je bil vključen v prvotni zaporni zid, ki se južno od stolpa vzpenja proti vrhu Srnjaka (918 m). Utrdba je bila sestavni del zadnje obrambne linije. V njenem zaledju je stala le še postojanka Ad Pirum na Hrušici z glavnino vojaških enot.

Naslov

Lanišče pri zaselku Kalce