Pojdi na vsebino

Že nekaj časa vemo, da bo letošnje leto za Ljubljano izjemno.

Udeleženci na mednaordnem kongresu v Ljubljani.

© B. Slana

Potrjenih je namreč kar 16 strokovnih dogodkov z več kot 500 udeleženci, med njimi je kar 6 kongresov, ki jih bo predvideno obiskalo več kot 1000 obiskovalcev.

Prav posebej aktivno obdobje se obeta obema največjima kongresnima centroma v mestu - v Cankarjevem domu in Gospodarskem razstavišču. Skupaj bosta letos gostila kar 35 mednarodnih kongresov, dveh med njimi se bo udeležilo kar 2000 udeležencev. Zelo pozitivne napovedi pa prihajajo tudi s strani zasebnega sektorja glede števila poslovnih dogodkov, ki so bili potrjeni za 2018, in se bodo odvijali v različnih ljubljanskih hotelih s konferenčnimi zmogljivostmi in na posebnih prizoriščih.

Pomembno je poudariti, da teh izjemnih uspehov ne bi bilo mogoče doseči brez kontinuirane marketinške podpore ključnih lokalnih akterjev, ki sodelujejo pri kandidaturah za mednarodne kongrese, in aktivnega sodelovanja ostalih partnerjev. Vsem je skupen ključni cilj - povečati prepoznavnost Ljubljane in Slovenije kot kongresne destinacije. Enako pomembni so dosežki in vloge slovenskih strokovnjakov v mednarodnih združenjih, stalen razvoj kongresnega produkta, naraščajoče investicije v hotelski industriji ter vse bolj privlačna turistična ponudba v destinaciji. Ne nazadnje pa so pozitiven odnos, pristna energija in nujno potrebna strast  bistveni elementi kakršnegakoli dosežka in nekaj, česar v Ljubljani ne manjka.

Kongresni koledar, ki ga redno dopolnjujemo in objavljamo na zavihku za organizatorje srečanj na destinacijskem portalu www.meetinljubljana.com, nastaja vsako leto nastaja sproti. Naše partnerje vabimo, da nam redno sporočajo informacije o potrjenih dogodkih v tekočem letu (pa tudi kasneje). Koledar služi tudi kot podlaga za pregled števila mednarodnih strokovnih dogodkov prejšnjega leta, ki jih januarja vsako leto posredujemo mednarodnemu panožnemu združenju kongresne industrije (ICCA). Njegovo poročilo o globalni statistiki, ki je objavljeno vsako leto spomladi, predstavlja pomemben vpogled v trg mednarodnih znanstvenih in strokovnih združenj.