Pojdi na vsebino

V Ljubljani od 28. februarja do 2. marca 2024 poteka 54. letno srečanje in generalna skupščina Mednarodnega združenja profesionalnih kongresnih organizatorjev IAPCO, ki se ga udeležuje okoli 160 direktorjev in lastnikov kongresnih agencij z vsega sveta. Lokalni organizator dogodka je Cankarjev dom, ki je član združenja IAPCO od leta 1980, s podporo Turizma Ljubljana, STO in drugih partnerjev.

IAPCO je neprofitno združenje in edina mednarodna akreditacijska organizacija za organizatorje strokovnih in poslovnih srečanj. Poslanstvo združenja je dvigniti standarde storitev tako med člani kot drugimi deležniki v industriji srečanj s stalnim izobraževanjem, sodelovanjem najrazličnejših strokovnjakov ter raziskavami in merjenjem podatkov. IAPCO združuje 138 akreditiranih podjetij strokovnih organizatorjev kongresov v 40 državah. Članstvo, ki ga je mogoče pridobiti s storitvami na visokem nivoju, se ohranja prek letnih preverjanj in pregledov s strani IAPCO komisije za kakovost.

IAPCO združuje največje globalne igralce v industriji srečanj. Po podatkih (objava statistike IAPCO 30. marca 2023) so člani IAPCO v letu 2023 skupaj pripravljali 7.722 dogodkov ter v obdobju treh let (do leta 2026) načrtujejo izvedbo še 7.729 prireditev. Med slednjimi jih 1.943 še nima izbrane destinacije, za 3.542 dogodkov pa organizatorji še iščejo prizorišče. Zato sta skupščina in letno srečanja močnega pomena za lokalno gospodarstvo in turizem, ki se nadejata, da se bodo tuji profesionalni kongresni organizatorji na destinacijo vrnili z mednarodnimi dogodki. 

Industrija srečanj je eden od nosilnih produktov slovenskega turizma. Prepoznana je po najvišji dodani vrednosti in številnih multiplikativnih učinkih. Skupna potrošnja kongresnih gostov je namreč najmanj 3,5-kratnik porabe klasičnih turistov. Prispeva k razpršitvi turističnih tokov, k desezonalizaciji in k trajnostnemu razvoju slovenskega turizma.

Tema letošnjega dogodka je Bodi tok, ki poziva k dejanjem in navdihuje inovacije v hitro spreminjajoči se industriji srečanj v smeri trajnosti. IAPCO Ljubljana 2024 se osredotoča na zmanjšanje vpliva srečanj na okolje in spodbujanje trajnosti. Cilj združenja IAPCO je, da bi srečanja postali bolj prijazni do okolja, odgovorna do družbe ter usklajena s cilji trajnostnega razvoja. Na IAPCO 2024 v Ljubljani bodo prvič izmerili ogljični odtis dogodka, ki bo mejnik in priložnost za vsa nadaljnja srečanja združenja IAPCO. 

Konferenca IAPCO predstavlja strateško izhodišče za Slovenijo, Ljubljano in tudi Cankarjev dom, ki je dolgoletni član združenja IAPCO, za še uspešnejše pridobivanje mednarodnih znanstveno-strokovnih srečanj v prihodnje.