Pojdi na vsebino

30. novembra je na spletnem dogodku potekala podelitev nazivov letošnjim Kongresnim ambasadorkam in ambasadorjem Slovenije, ki so s svojo predanostjo, zavzetim delom, mednarodno vpetostjo in vztrajnostjo pripomogli, da je Slovenija v preteklih letih gostila mednarodne znanstvene, strokovne in druge poslovne ter športne dogodke.

Zaradi epidemioloških razmer letošnja svečana podelitev častnih nazivov žal ni mogla potekati v živo, zato so organizatorji zasnovali prireditev v spletnem okolju z namenom, da se izpostavijo letošnji dobitniki priznanj. Unikatne steklene plakete je tudi letos izdelala Maja Zaplotnik.

Spletni dogodek

Prav zato je za izvedbo dogodka bil izbran na novo postavljen Studio 20.20 v dvorani Povodni mož na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani.

Spletnega dogodka se je v studiu udeležilo tudi nekaj vabljenih gostov, ki so z udeleženci delili svoje poglede na prihodnost znanstveno-strokovnih in poslovnih srečanj ter kako so se glede organizacije le-teh prilagodili novim razmeram. Podali so tudi svoje izkušnje v zvezi z izvedbo srečanj v letošnjem letu (virtualna, hibridna, spletna ali v živo).

V živo so se gostiteljem v studiu pridružila dva lanskoletna Kongresna ambasadorja Slovenije: prof. dr. Rado Pišot, direktor Znanstveno raziskovalnega središča Koper in prof. dr. Marko Anderluh, mag. farm., Univerza v Ljubljani, Fakulteta za farmacijo. Svoje mnenje je z udeleženci z vnaprej posnetim intervjujem delila tudi red. prof. dr. Maja Rupnik z Medicinske fakultete Univerze v Mariboru in Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano, NLZOH.

Vse udeležence spletnega dogodka in sogovornike v studiu na Gospodarskem razstavišču je v uvodnem nagovoru pozdravil gostitelj Miha Kovačič, direktor Kongresnega urada Slovenije, nagovorili pa sta jih tudi mag. Maja Pak, direktorica Slovenske turistične organizacije in mag. Petra Stušek, direktorica Turizma Ljubljana – ustanov, ki sta večinsko omogočili izvedbo včerajšnje podelitve, seveda tudi ob podpori 15 partnerjev projekta.

V živo se je v studiu pridružil tudi letošnji častni Kongresni ambasador Slovenije, prof. dr. Igor Papič, rektor Univerze v Ljubljani. Skozi svoje delovanje v okviru združenj CIGRE, CIRED in IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) je pripomogel k temu, da so številna srečanja v preteklosti bila izvedena v Ljubljani in Sloveniji. Univerza v Ljubljani, pod vodstvom prof. dr. Papiča, razvija strateško sodelovanje s ključnimi znanstveno-raziskovalnimi ustanovami v Sloveniji, ki so močno povezane tudi z mednarodnim okoljem.

Kriteriji izbire

Sedemčlanska komisija Slovenskega ambasadorskega programa, ki jo sestavljajo predstavniki destinacijskih klubov in Kongresnega urada Slovenije, je konec oktobra potrdila 25 letošnjih dobitnikov častnega naziva. Med njimi so letos tudi štirje kongresni ambasadorji, ki pokrivajo področje športnih dogodkov. Večina ambasadorjev je bila nominirana za področje znanstveno-strokovnih dogodkov, ki so jih izvedli med leti 2017 in 2019. Upoštevana so bila znanstveno-strokovna srečanja z minimalno 100 udeleženci - od tega vsaj polovica iz tujine. Prednost so imeli dogodki regionalnih, evropskih in mednarodnih / svetovnih združenj, ki so v destinacijo pripeljali čim višjo mednarodno udeležbo ali pa so bili izrednega mednarodnega pomena. Tudi letos je v sklopu Slovenskega ambasadorskega programa častni naziv prejel en predstavnik stroke. 

Kongresne ambasadorke in ambasadorji Slovenije 2020:

(po abecednem vrstnem redu priimkov)

Častni Kongresni ambasador Slovenije 2020

prof. dr. Igor Papič, rektor Univerze v Ljubljani

Kongresni ambasadorji/ambasadorke Slovenije na področju znanstveno-strokovnih dogodkov

mag. Dejan Bratuš, dr. med., spec. urolog, Univerzitetni klinični center Maribor
mag. Violeta Bulc, Vibacom d.o.o., InCo gibanje
red. prof. dr. Marko Čepin, univ. dipl. inž. el., Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko
prof. dr. Zlatko Fras, dr. med., Strokovni direktor Interne klinike UKC Ljubljana in predsednik Združenja kardiologov Slovenije
doc. dr. Primož Gradišek, dr. med., Univerzitetni klinični center Ljubljana, Klinični oddelek za anesteziologijo in intenzivno terapijo
red. prof. dr. Mitjan Kalin, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo
doc. dr. Matjaž Kavčič, Institut Jožef Stefan
prim. Izidor Kern, dr. med., specialist patologije, Univerzitetna klinika Golnik
doc. dr. Blaž Koritnik, dr.med., spec. nevrolog, Univerzitetni klinični center Ljubljana
mag. Aleksandra Majić Skrbinšek, dr. vet. med., Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta
prof. dr. Matjaž Mikoš, univ. dipl. inž. grad., Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo
ga. Vesna Nahtigal, GZS – Združenje kovinskih materialov in nekovin
prof. dr. Albin Pintar, Slovensko kemijsko društvo in Kemijski inštitut Slovenije
lekt. dr. Saša Podgoršek, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta
doc. dr. Marko Pokorn, dr. med., spec. pediater in infektolog, Univerzitetni klinični center Ljubljana, Pediatrična Klinika
red. prof. dr. Andreja Pucihar, Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede Kranj
prof. dr. Andrej Simončič, Kmetijski inštitut Slovenije
dr. Aleksander Šinigoj, Palsit d.o.o.
izr. prof. dr. Polona Šprajc, Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede Kranj
izr. prof. dr. Joško Valentinčič, univ. dipl. inž. str., Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo

Kongresni ambasadorji/ambasadorke Slovenije na področju športnih dogodkov

g. Tomaž Barada, Športni center Barada
dr. Franci Petek, Zavod za šport Republike Slovenije Planica
g. Jernej Slivnik, Veslaška zveza Slovenije
g. Uroš Zupan, Smučarska zveza Slovenije

Slovenski ambasadorski program kot podporni steber industrije srečanj

Slovenski ambasadorski program promovira Slovenijo kot destinacijo za organizacijo mednarodnih znanstvenih in strokovnih ter drugih poslovnih dogodkov, ki ustvarjajo odlične priložnosti za mreženje, pretok znanja, inovacij in izmenjavo izkušenj ter vzpostavitve dolgoročnih mednarodnih povezav na različnih strokovnih področjih. Z izvajanjem aktivnosti se spodbuja promocija izbranih znanstveno strokovnih sektorjev, gospodarstva ter športa, kjer ima Slovenija ugledne in uspešne strokovnjake.

Program, ki je zaživel v letu 2019, upravlja Kongresni urad Slovenije ob podpori Slovenske turistične organizacije, Kongresnega urada pri Turizmu Ljubljana in 16-ih sodelujočiih partnerjev. Na lokalni ravni deluje 6 destinacijskih klubov (Ljubljana, Maribor, Nova Gorica, Portorož, Bled, Kranjska Gora). Njegov cilj je s strokovno, marketinško in drugo podporo posameznim zdravnikom, znanstvenikom, profesorjem, gospodarstvenikom, športnikom in drugim strokovnjakom iz različnih sektorjev, ki so ključni pri pridobivanju mednarodnih dogodkov, podpreti večje število kandidatur in s tem povečati število mednarodnih dogodkov v Sloveniji ter dvigniti konkurenčnost in ugled naše destinacije v mednarodnem okolju.

Direktor Kongresnega urada Slovenije Miha Kovačič, MBA:

»Ponosni smo, da Slovenski ambasadorski program trenutno vključuje že 50 izjemnih posameznikov, ki pokrivajo različna znanstvena, strokovna, poslovna in druga področja. Kljub težki situaciji, s katero se soočamo v globalnem okolju, verjamemo, da bomo lahko skupaj še naprej ustvarjali pozitivne zgodbe, organizirali mednarodne dogodke ob upoštevanju novih smernic in pripomogli k nadaljnji promociji Slovenije kot konkurenčne destinacije za vse vrste poslovnih in drugih srečanj.«

Mag. Petra Stušek, direktorica, Turizem Ljubljana:

»Ti izjemni posamezniki s svojim aktivnim in dolgoletnim delovanjem v mednarodnem znanstveno-strokovnem in poslovnem okolju krepijo pozicijo Ljubljane in Slovenije kot enega od središč intelektualnega kapitala ter inovativnosti v širši regiji. Ponosna sem na to, da kar 16 od 25 letošnjih kongresnih ambasadorjev deluje v okviru članic Univerze v Ljubljani ali nacionalnih znanstveno-raziskovalnih in gospodarskih ustanov s sedežem v Ljubljani. Slovenski ambasadorski program smo snovali kot strateški partnerski projekt Turizma Ljubljana, ki lahko nedvomno pripomore pri nadaljnji internacionalizaciji znanstveno-raziskovalnega potenciala naše države.«

Video posnetek s spletne predstavitve letošnjih Kongresnih ambasadork in ambasadorjev Slovenije in dodatne informacije o Programu najdete na tej povezaviIntervjuji s prejemniki letošnjih priznanj so na voljo tukaj.

Za več informacij o delovanju Ambasadorskega kluba Ljubljana kliknite tukaj.