Pojdi na vsebino

Kongresni urad pri Turizmu Ljubljana je letos prvič kongresno ponudbo mesta tujim organizatorjem srečanj predstavil prek spletnega seminarja.

Panorama Ljubljane.

© Jaka Ivančič

Spletna študijska tura s slovenskimi ponudniki

Ker letos tradicionalne poletne študijske ture za svetovne organizatorje srečanj zaradi dane situacije ni bilo mogoče organizirati, so se na Kongresnem uradu Ljubljana v sodelovanju s Kongresnim uradom Slovenije in 15 drugimi slovenskimi ponudniki odločili za spletno predstavitev. Rešitev se je izkazala za zelo dobro. Zanimanje je bilo veliko, enourne video predstavitve se je v dveh terminih udeležilo več kot 110 organizatorjev srečanj iz 45 držav, od tega je bila ena četrtina neevropskih. Projekt izdelave video filma kot osnove virtualnega spletnega sestanka je vodil Kongresni urad Slovenije ob podpori Slovenske turistične organizacije. Snemanje je prevzel Studio Virc.

Video, ki je po sklopih prikazoval posamezne slovenske destinacije oziroma regije (Obala, Ljubljana, Bled in Bohinj), se je osredotočal na poglavitne prednosti,kongresno ponudbo, namestitvene kapacitete in možnosti (trajnostno naravnanih) doživetij v Sloveniji.

Ljubljanske hotelirje so zastopali predstavniki hotelov BWP Slon, Union Hotel in Radisson Blu Plaza, predstavnica Kongresnega urada Ljubljana pa je uvodno orisala zeleno Ljubljano in izpostavila njene ključne atribute, kar zadeva segment srečanj. Možnosti motivacijskih zelenih potovanj v destinaciji je predstavil predstavnik DMC podjetja Intours. Snemanje je poleg starega mestnega jedra potekalo še v ljubljanskem parku Tivoli  in na Ljubljanskem gradu.

Na koncu spletnega »nastopa« so bili slovenski ponudniki na voljo za dodatna vprašanja udeležencev predstavitve. Prednost virtualnega prostora je tudi možnost neposrednega odziva, ki pa je bil odličen - klienti so pohvalili tako destinacijsko ponudbo, trajnostno naravnanost celotne destinacije kot tudi zasnovo video predstavitve in izbor vsebin. Celoten video si lahko ogledate tukaj; ljubljanski del se začne pri 14:07.

Predstavitev v sklopu programa ICCA Associations Relations Programme

Kongresni urad Ljubljana (KUL) se je lani pridružil programu, namenjenem povezovanju in razvoju kongresne industrije v segmentu mednarodnih znanstveno-strokovnih združenj. Ta je nastal pod okriljem največje svetovne panožne organizacije v kongresni industriji, združenja ICCA (International Congress and Convention Association), in je zelo ugleden. V njem sodeluje samo 8 evropskih destinacij.

Ponudbo Ljubljane na področju kongresne dejavnosti so na KUL v začetku julija prek spletnega webinarja predstavili predstavnikom povabljenih petih mednarodnih strokovnih združenj, ki so bili nad mestom navdušeni. Na KUL so prejeli tudi že konkretno povpraševanje za organizacijo dogodka s 1200 udeleženci.