Pojdi na vsebino

Spodaj je navedenih nekaj največjih srečanj, ki se bodo letos odvijala v dveh ljubljanskih kongresnih centrih - Cankarjevem domu in Gospodarskem razstavišču ter v GH Union, največjem kongresnem hotelu v mestu.

Kongresi, ki jih bodo letos gostili v Cankarjevem domu bodo so Evropski kongres seksualne medicine (ESSM 2019) s približno 900 udeleženci, kongres Evropskega združenja za vaskularno medicino (EVSM 2019), ki bo pripeljal približno 300 tujih gostov in 14. Evropsko srečanje peritonealne dialize s približno 400 delegati. Na Svetovnem gradbeniškem forumu 2019 v aprilu bo prisotnih 500 gostov, srečanje Evropske federacije bolnišnic HOPE in Simpozij Evropskega združenja za klinično farmacijo bosta skupaj privabila približno 700 udeležencev.

Največji kongres leta na Gospodarskem razstavišču bo 37. Srečanje evropskega združenja za pediatrične infekcijske bolezni (ESPID), ki bo v maju gostil vek kot 1500 udeležencev. 24. Srečanje za rehabilitacijo pri multipli sklerozi in Reanimacijski kongres 2019 bosta skupaj privabila okrog 1000 delegatov.

GH Union bo gostil 8. Evropsko srečanje federacije sester v kritični negi (EfCCNa 2019) s približno 400 gosti. Še eno pomembno srečanje v tem hotelu bo junijska konferenca združenja European Cities marketing s približno 200 udeleženci. ECM je strokovnega združenja mestnih turističnih in kongresnih uradov.

Številni strokovna srečanja bodo potekala tudi na fakultetah Univerze v Ljubljani. Biotehniška fakulteta bo gostila konferenco AESOP, Fakulteta za matematiko in fiziko Mednarodno srečanje FPSAC/SFCA 2019, 17. Konferenca IAEE bo potekala na Ekonomski, srečanje »Skrite geografije« pa na Filozofski fakulteti.

Kongresni koledar Ljubljane na spletnem portalu www.meetinljubljana.com je redno ažuriran in dopolnjen. Vabimo vas, da nam potrjene dogodke za tekoče leto pa tudi naprej redno sporočate. Koledar služi tudi za zbiranje podatkov o celotnem številu strokovnih dogodkov v destinaciji v tekočem letu. Poročilo o tem se vsakoletno pošlje združenju ICCA.