Pojdi na vsebino

V Ljubljani se je med 19. in 21. oktobrom 2016 odvil Okoljski forum EUROCITIES, ki se ga je udeležilo približno 115 strokovnjakov s področja voda, odpadkov, energetske učinkovitosti, klimatskih sprememb, biodiverzitete, zelenih površin in kakovosti zraka.

Prvi dan srečanja so v Mestni hiši zasedali člani delovnih skupin za odpadke, vode, zelene površine in biodiverziteto ter za kakovost zraka, podnebne spremembe in energetsko učinkovitost.

Osrednji del srečanja je potekal na Gospodarskem razstavišču. V uvodnem delu dopoldanskega dela je vodja Oddelka za varstvo okolja MOL Nataša Jazbinšek Seršen predstavila pot Ljubljane do naziva Zelena prestolnica Evrope 2016, sledila je okrogla miza o krožnem gospodarstvu ter delavnica na to temo, v popoldanskem delu srečanja pa je sledila še razprava o prilagoditvah mest na klimatske spremembe.

Udeleženci foruma so si nato lahko ogledali tudi primere dobrih praks v Ljubljani, med drugim hostel Celica, Centralno čistilno napravo Zalog, RCERO in Čebeljo pot, Javni stanovanjski sklad MOL pa je predstavil projekt pasivne gradnje stanovanjskega objekta na Pipanovi ulici.

V okviru predstavitev dobrih praks na področju krožnega gospodarstva je Mestna občina Ljubljana (MOL) na Gospodarskem razstavišču pripravila tudi razstavo s predstavitvijo rezultatov pilotnega projekta predelave japonskega dresnika v papir na polindustrijski ravni.

MOL namreč že dve leti omogoča brezplačno oddajo odstranjenega japonskega dresnika v zbirnih centrih, zbran japonski dresnik pa se nato odda v sežig. Pilotni projekt izdelave papirja iz japonskega dresnika pa je priložnost za iskanje inovativnih rešitev ravnanja s to invazivno rastlino in njeno nadaljnjo uporabo. V Ljubljani je v okviru naziva Zelena prestolnica Evrope 2016 potekala vrsta prostovoljnih akcij nabiranja japonskega dresnika, na katerih so udeleženci zbrali kar 1.520 kg dresnika, iz katerega so nato izdelali 415 kg papirja. Že sama izdelava papirja iz japonskega dresnika na polindustrijski ravni je izreden dosežek, še večji pa je izdelava uporabnih izdelkov iz papirja - beležk in papirnatih vrečk, ki jih je oblikovalo Društvo Re-generacija.

Partnerji pilotnega projekta predelave japonskega dresnika so Mestna občina Ljubljana, Inštitut za celulozo in papir, Snaga d.o.o., Botanični vrt Univerze v Ljubljani in Društvo Re-generacija.

Mrežo mest EUROCITIES so leta 1986 ustanovili župani šestih velikih evropskih mest – Barcelone, Birminghama, Frankfurta, Lyona, Milana in Rotterdama – danes pa je vanjo vključenih več kot 130 največjih evropskih mest ter 40 partnerskih mest, v katerih živi 130 milijonov ljudi. Ljubljana je članica mreže od leta 1995, od leta 2015 pa tudi članica Izvršnega odbora.