Pojdi na vsebino

Ljubljana kot kongresna destinacija se je tretjič v enajstih letih uvrstila na spisek 50 top svetovnih destinacij in v 2011 znatno skočila navzgor v primerjavi z letom 2010.

Turizem Ljubljana / Kongresni urad Ljubljane si z vsemi ključnimi partnerji prizadeva ne zgolj obdržati, temveč krepiti pozicijo Ljubljane na mednarodnem kongresnem tržišču, kar zaradi naraščajoče konkurence, tako doma, kot širše v Evropi in predvsem v Aziji, ni lahka naloga.

Prvi izsledki mednarodne kongresne statistike ICCA za leto 2011 so povsem sveži in za Ljubljano zelo pozitivni. Tretjič v dobrem preteklem desetletju se je uvrstila na spisek 50 top svetovnih destinacij in znatno skočila navzgor v primerjavi s prejšnjim letom. Opazno je, da mednarodna konkurenca postaja vse ostrejša, saj je leta 2006, ko je bila Ljubljana prav tako na 50. mestu, za to zadostovalo 27 dogodkov, medtem ko si je v letu 2011 to pozicijo priborila s kar 40 dogodki. Odlično uvrstitev si Ljubljana deli s Hamburgom in Krakovom, izsek tabele spodaj pa prikazuje, katera mesta se gibljejo v bližini.

Uvrstitev in destinacija – statistika ICCA 2011

Število dogodkov
39. Mexico City, Washington D.C. 51
41. Montreal, Tokio 50
43. Santiago de Chile, Talin 49
45. Bogota, Boston; Lima, Toronto 44
49. Beograd 42
50. Krakow, Hamburg, Ljubljana 40
53. Valencia 39
54. Capetown, Porto 38
56. Jeju, New Delhi 37
58. Cartagena, Glasgow 36

 Vir: http://www.iccaworld.com/dcps/doc.cfm?docid=1364

Slovenija se s skupno 54 dogodki na svetovni lestvici v letu 2011 uvršča na 44. mesto, tik za Estonijo, Perujem in Srbijo ter nad Romunijo.

Če se osredotočimo zgolj na podatke za Evropo, se Slovenija med 43 poimensko navedenimi državami uvršča na 25. mesto, medtem ko je Ljubljana 27. med 200 poimensko navedenimi mesti stare celine.
Celotna analiza statistike bo zaključena in objavljena proti koncu junija 2012.

V Ljubljani verjamemo, da kongresni produkt že sedaj dosega dobro kakovost (z vidika infrastrukture in organizacije), ter da tudi naraščajoča prepoznavnost Slovenije in Ljubljane nista neopazni. Kongresni urad v okviru Turizma Ljubljana (KUL), ki se sistematično ukvarja s statistiko ICCA, se zahvaljuje vsem partnerjem, ki so prispevali podatke o dogodkih in s tem pripomogli k znatnemu izboljšanju uvrstitve. Za tem pa prvenstveno stoji dobra poslovna uspešnost, ki se odraža v povečanem obsegu strokovnih in znanstvenih srečanj v Ljubljani. Nadaljnja prizadevanja KUL bodo usmerjena v podrobnejšo raziskavo srečanj akademskega segmenta, ki potekajo na fakultetah ali raziskovalnih inštitutih, saj statistika le-teh delno ostaja »siva lisa«.

Segment združenj sicer predstavlja del kongresne industrije, saj sem sodijo tudi gospodarsko-podjetniška (korporacijska) in politična srečanja ter t.i. motivacijska potovanja.

ICCA – International Congress and Convention Association, najbolj globalno združenje v kongresni industriji, ki šteje preko 900 včlanjenih podjetij ali organizacij iz 87 držav, statistiko mednarodnih kongresnih prireditev spremlja že od leta 1972. ICCA razpolaga s podatkovno bazo preko 10.500 profilov združenj, ki predstavljajo en vir za raziskavo, drugi del pa je tudi odvisen od uspešnosti zbiranja vseh potrebnih podatkov v samih destinacijah. Upoštevana so srečanja strokovnih in znanstvenih združenj, ki izpolnjujejo vsaj naslednje kriterije: minimalno število udeležencev, ki je 50; organizacija dogodkov mora potekati na stalni osnovi (letna, bienalna.. - enkratni dogodki so izključeni); dokazana rotacija med vsaj tremi državami.

Statistika morda na prvi pogled deluje kot suhoparna in neatraktivna tematika, vendar mnoge kongresne destinacije vsako leto spomladi nestrpno pričakujejo objavo najnovejših podatkov združenja ICCA za predhodno leto. Ne le, da jih pozorno preučijo, temveč jih nemudoma komunicirajo poslovni in širši javnosti. Mednarodna kongresna statistika je namreč pomembno orodje za izgrajevanje imidža posameznega kraja ali države, hkrati pa je tudi primerjalna referenca s konkurenco.