Pojdi na vsebino

Včeraj, 17. novembra 2021, je potekala spletna podelitev nazivov v sklopu Slovenskega ambasadorskega programa, na katerem so se predstavili letošnji Kongresni ambasadorji in ambasadorke Slovenije. Ti s svojo predanostjo, zavzetim delom, mednarodno vpetostjo in vztrajnostjo pripomogli, da je Slovenija v preteklih letih gostila mednarodne znanstvene, strokovne in druge poslovne ter športne dogodke.

Slovenski ambasadorski program je zaživel v v letu 2019, upravlja Kongresni urad Slovenije ob podpori Slovenske turistične organizacije, Kongresnega urada pri Turizmu Ljubljana in številnimi sodelujočimi partnerji. Danes Slovenski ambasadorski program šteje 67 ambasadorjev in ga podpira 12 partnerjev iz cele Slovenije.

Letošnja prireditev

Tudi letošnja podelitev častnih nazivov kongresnim ambasadorjem in ambasadorkam Slovenije je zaradi epidemioloških razmer potekala preko spleta iz Štihove dvorane v Cankarjevem domu, kjer se je izpostavilo letošnje dobitnike priznanj in se jim zahvalilo za vložen trud pri organizaciji mednarodnih dogodkov in promociji Slovenije kot kongresne destinacije.

Vse udeležence spletnega dogodka je v uvodnem nagovoru pozdravila gostiteljica Tadeja Pivc Coudyser, direktorica Kongresnega urada Slovenije, nagovorili pa sta jih tudi mag. Maja Pak, direktorica Slovenske turistične organizacije in mag. Petra Stušek, direktorica Turizma Ljubljana – ustanov, ki sta večinsko omogočili izvedbo včerajšnje podelitve, seveda tudi ob podpori 12 partnerjev projekta.

Priznanje vsem letošnjim Kongresnim ambasadorjem/ambasadorkam so letos izkazali tudi predstavniki destinacijskih klubov Ljubljana, Maribor, Vipava & Nova Gorica, Portorož, Bled in Kranjska Gora.

V sklopu dogodka so bili predvajani krajši intervjuji z letošnjimi Kongresnimi ambasadorji Slovenije, kjer so povedali več o svoji motivaciji za organizacijo dogodka kot tudi o pomembnosti le-te za slovensko stroko. Celotni intervjuji bodo v kratkem dostopni na spletni strani Slovenskega ambasadorskega programa.

Prejemnik naziva častnega Kongresenga ambasadorja Slovenije 2021 je prof. dr. Pavel Poredoš, dr. med., ki se nam je pridružil v živo v studiu. Prof. dr. Pavel Poredoš je v svoji dolgoletni karieri organiziral številne mednarodne medicinske kongrese.

Kongresni ambasador / ambasadorka je letos prejelo 17 izjemnih posameznikov, med njimi je letos tudi kongresni ambasador, ki pokriva področje športnih dogodkov, kongresni ambasador za področje gospodarstva in kongresna ambasadorka »Rising star«.

V nadaljevanju so navedeni letošnji kongresni ambasadorji in ambasadorke po abecednem vrstnem redu priimkov. Vsem dobitnikom častnih nazivov iskreno čestitamo.

Častni Kongresni ambasador Slovenije 2021

prof. dr. Pavel Poredoš, dr. med., višji svetnik, Klinični center Ljubljana, Klinični oddelek za žilne bolezni

Kongresni ambasadorji/ambasadorke Slovenije na področju znanstveno-strokovnih dogodkov

Darko Brlek, Festival Ljubljana

prof. dr. Helena Burger, dr. med, Univerzitetni rehabilitacijski inštitut RS – Soča

prof. dr. Leon Cizelj, Institut Jožef Stefan, odsek za reaktorsko tehniko

prim. prof. dr. Ivan Eržen, dr. med., spec. za epidemiologijo, spec. za javno zdravje, Nacionalni inštitut za javno zdravje

mag. Jelka Janša, UKCL, Nevrološka klinika, Klinični oddelek za bolezni živčevja – KOBŽ

prof. dr. Marko Krevs, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za geografijo

prof. dr. Damijan Miklavčič, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko

doc. dr. Lili Nemec Zlatolas, Univerza v Mariboru, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko (FERI)

prof. dr. (Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske) Majda Pajnkihar, viš. med. ses., Univerza v Mariboru, Fakulteta za zdravstvene vede

prof. dr. Irma Potočnik Slavič, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za geografijo

mag. Črtomir Remec, Stanovanjski sklad Republike Slovenije, javni sklad

doc. dr. Mojca Volk, univ. dipl. inž. el., Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko

doc. dr. Petra Zupet, dr. med., prof. šp. vzg., IMŠ Inštitut za medicino in šport

Kongresna ambasadorka Slovenije »Rising Star«

asist. Manca Matičič Zver, mag.diz., Fakulteta za dizajn, pridružena članica Univerze na Primorskem

Kongresni ambasador Slovenije na področju športnih dogodkov

Emir Haskić, B4SPORT CAMPS d.o.o., Agencija za športni turizem

Kongresni ambasador Slovenije na področju gospodarstva

Marino Furlan, Intra lighting d.o.o. Nova Gorica

Slovenski ambasadorski program kot podporni steber pri organizaciji znanstveno strokovnih in drugih poslovnih ter športnih dogodkov

Program promovira Slovenijo kot destinacijo za organizacijo mednarodnih znanstvenih in strokovnih ter drugih poslovnih dogodkov, ki ustvarjajo odlične priložnosti za mreženje, pretok znanja, inovacij in izmenjavo izkušenj ter vzpostavitve dolgoročnih mednarodnih povezav na različnih strokovnih področjih. Z izvajanjem aktivnosti se spodbuja promocija izbranih znanstveno strokovnih sektorjev, gospodarstva ter športa, kjer ima Slovenija ugledne in uspešne strokovnjake.

S strokovno, marketinško in drugo podporo posameznim zdravnikom, znanstvenikom, profesorjem, gospodarstvenikom, športnikom in drugim strokovnjakom iz različnih sektorjev, ki so ključni pri pridobivanju mednarodnih dogodkov, lahko, ob tvornem sodelovanju z destinacijskimi klubi in partnerji, Kongresni urad Slovenije podpre večje število kandidatur in s tem poveča število mednarodnih dogodkov v Sloveniji ter dvigne konkurenčnost in ugled naše destinacije v mednarodnem okolju.

Mag. Petra Stušek, direktorica Turizma Ljubljana, vlogo Kongresnih ambasadork in ambasadorjev Slovenije 2021 postavlja v širši kontekst: »Ti izjemni posamezniki s svojim aktivnim in dolgoletnim delovanjem v mednarodnem znanstveno-strokovnem in poslovnem okolju krepijo pozicijo Ljubljane in Slovenije kot enega od središč intelektualnega kapitala ter inovativnosti v širši regiji. Ponosna sem, da 12 letošnjih kongresnih ambasadorjev deluje v okviru članic Univerze v Ljubljani ali nacionalno pomembnih znanstveno-raziskovalnih, gospodarskih in kulturnih ustanovah s sedežem v našem mestu.

Direktorica Kongresnega urada Slovenije Tadeja Pivc Coudyser, pravi: »Ponosni smo, da Slovenski ambasadorski program trenutno vključuje že 67 izjemnih posameznikov, ki pokrivajo različna znanstvena, strokovna, poslovna in druga področja. Kljub težki situaciji, s katero se soočamo v globalnem okolju, verjamemo, da bomo lahko skupaj še naprej ustvarjali pozitivne zgodbe, organizirali mednarodne dogodke ob upoštevanju novih smernic in pripomogli k nadaljnji promociji Slovenije kot konkurenčne destinacije za vse vrste poslovnih in drugih srečanj.«

Mag. Maja Pak, direktorica STO je ob tej priložnosti izpostavila: »Slovenska turistična organizacija Slovenski ambasadorski programi kongresnega turizma podpira od vzpostavitve. Projekt zagotavlja sistematično in učinkovito povezovanje najvidnejšega slovenskega intelektualnega kapitala na področju znanosti, gospodarstva in športa s slovensko kongresno industrijo. Pomen poslovnega turizma je za slovenski turizem velik, saj pomembno prispeva k oblikovanju višje dodane vrednosti v turizmu, desezonalizaciji, podaljševanju dobe bivanja, razpršitvi turističnih tokov in gospodarski rasti. Z visoko postavljenimi standardi in zelenim delovanjem krepi razvoj Slovenije v smeri trajnostne butične destinacije 5-zvezdičnih doživetij. Čestitke letošnjim nosilcem naziva kongresnih ambasadork in ambasadorjev.«

Video posnetek s spletne predstavitve letošnjih Kongresnih ambasadork in ambasadorjev Slovenije si lahko ogledate na sledeči povezavi www.congress-ambassador.si, kjer bodo v kratkem objavljeni tudi celotni intervjuji s prejemniki letošnjih priznanj.