Pojdi na vsebino

Letošnje leto je prelomno leto za slovensko kongresno industrijo, saj je premierno zaživel Slovenski ambasadorski program, ki je nastal pod okriljem Slovenskega kongresnega urada ob podpori Slovenske turistične organizacije in v tesnem partnerstvu s Kongresnim uradom pri Turizmu Ljubljana (KUL). V projekt se je aktivno vključilo še 16 partnerjev, delujočih na področju mednarodnih znanstveno-strokovnih srečanj.

Fotografija prvih ljubljanskih kongresnih ambaadork in ambasadorjev 2019.

© MMM Apartment

14. novembra je na Ljubljanskem gradu potekal osrednji dogodek Slovenskega ambasadorskega programa v letošnjem letu, kjer so bili podeljeni častni nazivi prvim Kongresnim ambasadorkam in ambasadorjem za leto 2019. Častno pokroviteljstvo dogodka je prevzel Predsednik Republike Slovenije, gospod Borut Pahor. Ugleden naziv je tako prejelo 25 Kongresnih ambasadork in ambasadorjev Slovenije, ki so zaslužni, da smo v Sloveniji lahko uspešno gostili številne mednarodne kongrese in druge poslovne dogodke v Sloveniji. V nadaljevanju so navedeni po abecednem vrstnem redu priimkov.

Delovanje programa temelji na lokalnih ambasadorskih klubih, ki povezujejo izbrane ponudnike kongresnih storitev in kongresne ambasadorje ter s tem prispevajo h krepitvi prepoznavnosti destinacije, učinkovitejšemu pridobivanju dogodkov in močnejši podpori strokovnim nosilcem.

Ljubljanski ambasadorski klub, ki ga koordinira Kongresni urad Ljubljana, je nastal ob tesni podpori Univerze v Ljubljani, ki je najstarejša in največja visokošolska ter znanstveno raziskovalna ustanova v državi in letos praznuje stoletnico ustanovitve. Rektoratu in posameznim članicam bi se zato radi zahvalili za vso pripravljenost in izkazano pomoč pri predlaganju nominirancev za ljubljanske ambasadorje.

Letošnji nominiranci kongresni ambasadorji in ambasadorke so zdravniki, znanstveniki, profesorji, raziskovalci in drugi strokovnjaki z različnih področij, ki so pripomogli k internacionalizaciji Slovenije. Pogoj za nominacijo v letošnjem letu za imenovanje v naziv kongresna ambasadorka oz. kongresni ambasador je organizacija znanstveno-strokovnega ali poslovnega dogodka z minimalno 100 udeleženci in z vsaj polovično mednarodno udeležbo. V zagonskem letu je komisija upoštevala dogodke, ki so se odvili v obdobju od leta 2014 do vključno 2018. Prednost so imeli dogodki regionalnih, evropskih in mednarodnih oz. svetovnih združenj, ki so v izbrano destinacijo pripeljali čim višjo mednarodno udeležbo ali pa so bili izrednega mednarodnega pomena.

Prve kongresne ambasadorke in ambasadorji Slovenije 2019

(po abecednem vrstnem redu priimkov)

 1. prof. dr. Marko Anderluh, mag. farm., Univerza v Ljubljani, Fakulteta za farmacijo
 2. Monika Ažman, dipl.m.s., Zbornica zdravstvene in babiške nege - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (Zbornica - Zveza)
 3. prof. dr. Marija Bešter-Rogač, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo
 4. Andrej Bibič, Ministrstvo za okolje in prostor
 5. izr. prof. dr. Alenka Fikfak, u.d.i.a., Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo
 6. Peter Grk, Ministrstvo za zunanje zadeve RS
 7. prof. dr. Marko Hawlina, dr. med. spec. oftalmolog, UKC Ljubljana, Očesna klinika
 8. prof. dr. Sandi Klavžar, Univerza v Mariboru, Fakulteta za naravoslovje in matematiko in Univerza v Ljubljani, Fakulteta za matematiko in fiziko
 9. prof. dr. Radko Komadina, dr. med., predsednik Slovenskega zdravniškega društva
 10. prof. dr. Janez Kovač, Institut Jožef Stefan / Društvo za vakuumsko tehniko Slovenije
 11. izr. prof. dr. Samo Kropivnik, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede
 12. izr. prof. dr. Aleš Kuhar, Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta
 13. prof. dr. Klavdija Kutnar, Univerza na Primorskem, Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
 14. Štefanija Lukič Zlobec, univ. dipl. ekon., Spominčica – Alzheimer Slovenija – Slovensko združenje za pomoč pri demenc
 15. prof. dr. Mojca Matičič, dr. med., spec. infektologinja, UKC Ljubljana, Klinika za infekcijske bolezni in vročinska stanja
 16. prof. dr. Nives Ogrinc, Institut Jožef Stefan
 17. Sabina Otoničar, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede
 18. dr. Rado Pišot, Znanstveno-raziskovalno središče Koper
 19. red. prof. dr. Iztok Podbregar, Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede
 20. izr. prof. dr. Anja Podlesek, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta
 21. prof. dr. Danica Purg, IEDC-Poslovna šola Bled
 22. red. prof. dr. Maja Rupnik, dipl. biol., Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, NLZOH
 23. izr. prof. dr. Vasilka Sancin, Univerza v Ljubljani, Pravna fakulteta
 24. prof. dr. Nataša Tul-Mandić, Porodnišnica Postojna
 25. prof. dr. Tatjana Welzer Družovec, Univerza v Mariboru, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko (FERI), Inštitut za Informatiko

Z vzpostavitvijo tega programa si želimo v Slovenijo privabiti večje število mednarodnih znanstveno-strokovnih in poslovnih dogodkov. S programom promoviramo Slovenijo kot destinacijo za organizacijo mednarodnih znanstvenih in strokovnih ter poslovnih dogodkov, ki ustvarjajo odlične priložnosti za mreženje, pretok znanja, inovacij in izmenjavo izkušenj ter omogočajo vzpostavitev dolgoročnih mednarodnih povezav.

Mag. Petra Stušek, direktorica Turizma Ljubljana, je izpostavila pomen mednarodnih znanstveno strokovnih srečanj za Ljubljano, kot vodilno slovensko kongresno destinacijo: »Močan znanstveno-raziskovalni potencial Ljubljane, ki se odraža tudi v organizaciji številnih kongresov in strokovnih dogodkov, bo dobil dodaten zagon skozi Slovenski ambasadorski program. Ponosni smo, da pri projektu od samega začetka sodelujemo s Kongresnim uradom Slovenije, sočasno pa smo lani vzpostavili tesnejše sodelovanje z Univerzo v Ljubljani in njenimi članicami, kar je temelj Ambasadorskega kluba Ljubljana – to je še toliko bolj pomebno ob 100-letnici naše osrednje akademske ustanove.«

Direktor Kongresnega urada Slovenije Miha Kovačič, MBA, pravi: »Izjemno nas veseli in ponosni smo, da smo uspešno predstavili prve kongresne ambasadorke in ambasadorje Slovenije. Želimo si vzpostaviti platformo Kongresnih ambasadorjev Slovenije, ki pokrivajo različna znanstvena, strokovna, poslovna in druga področja, in tesno sodelujejo s Kongresnim uradom Slovenije ter posameznimi destinacijskimi klubi, saj se zavedamo, da smo lahko le ob tvornem sodelovanju uspešni na konkurenčnem mednarodnem trgu.«

Več informacij o programu je na voljo na: http://www.congress-ambassador.si/